Otázky a odpovědi

Informace pro účastníky

Změnily se nějak pro účastníky penzijního připojištění podmínky pro odečet daní?


S účinností od roku 2017 se zvýšil limit pro daňové odpočty na 24 000 Kč. Účastník si může od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst vlastní příspěvky, které v jednotlivých měsících přesáhly 1 000 Kč, v celkové výši až 24 000 Kč za rok. Maximální výhodu je možné získat při vlastním příspěvku 3 000 Kč měsíčně. Na daních teď můžete ušetřit až 3 600 Kč ročně.

Nahoru

Nezmění se podmínky původního penzijního připojištění, když se provede nějaká změna ve smlouvě?

Ne, nezmění. Například změna jména, adresy, výše příspěvku, oprávněných osob aj. nemá vliv na platnost dosavadní smlouvy.

Nahoru

Je možný přestup z penzijního připojištění v transformovaném fondu do doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech?

Převody prostředků z transformovaného fondu do systému doplňkového penzijního spoření jsou možné.

Nahoru

Může mi zaměstnavatel přispívat na penzi?

Ano, zaměstnavatel může přispívat svému zaměstnanci jak na původní penzijní přípojištění, tak na doplňkové penzijní spoření. Od roku 2017 jsou příspěvky zaměstnavatele daňově zvýhodněny až do výše 50 000 Kč za rok na 1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění, daňově uznatelný náklad v plné výši).  

Nahoru

Co se stane s mými penězi v Transformovaném fondu, pokud zemřu?

Podmínky pro vznik nároku na pozůstalostní penzi: sjednání této penze, spořicí doba 36 měsíců na tuto penzi a uvedení určené osoby ve smlouvě.

  •  Pozůstalostní penze se vyplácí určené osobě ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců.
  • Není-li ve smlouvě uvedena určená osoba, stávají se prostředky součástí dědického řízení a vyplácí se formou odbytného – tzn. bez státních příspěvků.
  • Pokud není odspořeno 36 měsíců, stávají se prostředky součástí dědického řízení  nebo prostředky dostává určená osoba formou odbytného. 

TIP: Nejrychleji lze tuto dávku vyplatit volbou penze pozůstalostní na dobu 3 let s roční frekvencí výplaty. Prostředky jsou tak vyplaceny ve třech splátkách v průběhu 2 let.

Detailní informace najdete zde.

Nahoru

Výhody penzijního spoření využíváme oba od roku 1995. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme spoření i našim nezletilým dětem. Každý měsíc jim budeme spořit alespoň 300 Kč, aby dosáhly i na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel Svobodovi, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (5 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že doplňkové penzijní spoření může být pro budoucnost jejich dětí důležité. Vědí, že důchod je pro mladé v nedohlednu, proto se rozhodli vzít jejich budoucnost hned ze začátku do svých rukou. Jejich děti budou spořit dlouhou dobu, nemusí proto ukládat tak vysoké částky.

Videoprůvodce on-line Videoprůvodce nyní nedostupný