Otázky a odpovědi

Informace pro účastníky

Nezmění se podmínky původního penzijního připojištění, když se provede nějaká změna ve smlouvě?

Ne, nezmění. Například změna jména, adresy, výše příspěvku, oprávněných osob aj. nemá vliv na platnost dosavadní smlouvy.

Nahoru

Je možný přestup z penzijního připojištění v transformovaném fondu do doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech?

Převody prostředků z transformovaného fondu do systému doplňkového penzijního spoření jsou možné. Jedná se o převod z podmínek spořicího produktu penzijní připojištění na investiční produkt doplňkové penzijní spoření.

Nahoru

Může mi zaměstnavatel přispívat na penzi?

Ano, zaměstnavatel může přispívat svému zaměstnanci buď na smlouvu penzijního přípojištění, nebo na smlouvu doplňkového penzijní spoření. Příspěvky zaměstnavatele jsou státem daňově zvýhodněny až do výše 50 000 Kč za rok na 1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění). Současně je příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem v plné výši.  

Nahoru

Co se stane s mými penězi v Transformovaném fondu, pokud zemřu?

Podmínky pro vznik nároku na pozůstalostní penzi: sjednání této penze, spořicí doba 36 měsíců na tuto penzi a uvedení určené osoby ve smlouvě.

  • Pozůstalostní penze se vyplácí určené osobě ve formě penze dočasné s minimální délkou výplaty 36 měsíců.
  • Není-li ve smlouvě uvedena určená osoba, stávají se prostředky součástí dědického řízení a vyplácí se formou odbytného – tzn. bez státních příspěvků.
  • Pokud není odspořeno 36 měsíců, stávají se prostředky součástí dědického řízení, nebo prostředky dostává určená osoba formou odbytného. 

TIP: Nejrychleji lze tuto dávku vyplatit volbou penze pozůstalostní na dobu 3 let s roční frekvencí výplaty. Prostředky jsou tak vyplaceny ve třech splátkách v průběhu 2 let.

Detailní informace najdete zde.

Nahoru

Můžu přijít o vložené peníze?

V transformovaném fondu je smluvně zajištěna garance nezáporného výnosu, tzn., že o své naspořené prostředky přijít nemůžete.

Nahoru

Můžu si poslat mimořádný vklad, když mám volné nějaké finanční prostředky?

Ano, na mimořádný vklad je potřeba penzijní společnost upozornit zasláním dokumentu Oznámení, ve kterém uvedete, ja se vaše vložené prostředky mají rozpočítat.

Nahoru

Proč jste mi nezaslali daňové potvrzení a kde ho můžu dohledat?

Potvrzení o platbách příspěvků na penzijní připojištění  pro zdaňovací období od 1. 1. do 31. 12. daného roku rozesíláme vždy okolo poloviny ledna roku následujícího.
Standardně zasíláme daňové potvrzení ("DP") klientům ve věku od 18 do 70 let, jejichž vlastní příspěvek alespoň v jednom měsíci v roce překročil 1 000 Kč.
Nejčastějším důvodem nedoručení je to, že klient nesplní podmínku pro vystavení potvrzení o platbách příspěvků, případně chybná adresa (poštovní nebo e-mailová). Pokud klient DP neobdrží, lze si ho vyžádat telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení je k dispozici v aplikaci „Můj penzijní účet“ (WebGarant) v záložce „Daňové potvrzení“. Klientům KB je DP dostupné i prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka nebo v KB Mobilní Bance.

Nahoru

Kdy mi zašlete výpis mého účtu penzijního připojištění?

Roční výpisy z penzijního připojištění (Transformovaný fond) zasíláme vždy na přelomu dubna a května následujícího roku.  Klienti KB PS mohou využít služby Můj penzijní účet, kde si mohou roční výpis stáhnout. Klienti KB navíc mají uložené roční výpisy i v internetovém bankovnictví MojeBanka nebo v KB Mobilní Bance.

Nahoru

Výhody penzijního spoření využíváme oba. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme doplňkové penzijní spoření i našim dětem. Každý měsíc budeme každému posílat 300 Kč, aby dosáhly alespoň na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (7 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že důchod je pro mladé v nedohlednu a rozhodli se vzít jejich budoucnost do svých rukou. Děti budou spořit dlouho, nemusí na začátku investovat vysoké částky. Míša si v 18 letech může vybrat 1/3 vložených prostředků a použít je, na co si sama bude přát.

Videoprůvodce on-line Videoprůvodce nyní nedostupný