Často hledané

Penzijko a příspěvky

 • Kolik je měsíční státní příspěvek? 

Příspěvek účastníkaStátní příspěvek
do 30. 6. 2024
Státní příspěvek 
od 1. 7. 2024
300 Kč90 Kč0 Kč
500 Kč130 Kč100 Kč
700 Kč170 Kč140 Kč
900 Kč210 Kč180 Kč
1 000 Kč  230 Kč200 Kč
1 700 Kč a více230 Kč340 Kč


 • Proč na své smlouvě nevidím státní příspěvky?

Systém státních příspěvků je nastaven zákonem. Podle něj žádáme MFČR o připsání státních příspěvků jen jednou za kvartál (vždy měsíc po uplynulém čtvrtletí). 

Z MFČR následně zasílají státní příspěvky následující měsíc. 
1. za 1. čtvrtletí (leden - březen) - státní příspěvky budou připsány v květnu
2za 2. čtvrtletí (duben - červen) - státní příspěvky budou připsány v srpnu 
3. za 3. čtvrtletí (červenec - září) - státní příspěvky budou přisány listopadu
4. za 4.  čtvrtletí (říjen - prosinec) - státní příspěvky budou připsány v únoru následujícího roku
Poté zpětně na účet připisujeme státní příspěvky za dané měsíce. Datum a rok připsání příspěvků zůstává aktuální ten, ve kterém příspěvky byly připsány na účet.     


 • Kolik si musím minimálně spořit, abych získal/a státní příspěvek?

Minimální měsíční příspěvek pro vznik smlouvy je 100 Kč. Na státní příspěvek vzniká nárok až od částky 300 Kč měsíčně vlastního příspěvku, platné do 30. 6. 2024.
Od 1. 7. 2024 vzniká nárok na státní příspěvek až od částky 500 Kč vlastního příspěvku.

 • Jsou státní příspěvky pro nezletilé stejné jako pro dospělé?

Ano, státní příspěvky se na všechny smlouvy připisují ve stejné výši dle nároku, bez ohledu na věk. 

Státní příspěvky se připisují pokud si smluvně stanovíte, že budete měsíčně posílat částku 500 Kč  nebo více.


 • Jsem OSVČ, můžu si přispívat jako zaměstnavatel?

To bohužel není možné. Pravidla doplňkového penzijního spoření to neumožňuji. 

 • Proč mám nízký státní příspěvek, když na spoření zasílám větší částku?

Státní příspěvky připisujeme pouze na částky, které jsou stanovené ve smlouvě. 

Pokud si tedy měsíčně posíláte např. 1 000 Kč, ale ve smlouvě je uveden měsíční příspěvek 100 Kč, 

nemůžeme MFČR žádat o státní příspěvek. Je nejprve nutné dodatkem změnit výši příspěvku na smlouvě.


 • Můžu vložit mimořádný příspěvek/víc peněz najednou?

Mimořádný příspěvek je možné provést kdykoliv. Jen je vhodné ho řádně načasovat. 

U doplňkového penzijního spoření  je možné využít u mimořádného příspěvku službu postupného rozinvestování.

Službu je nutné sjednat dodatkem ke smlouvě. U penzijního připojištění služba postupného rozinvestování není. 

Vždy je nutné vložení mimořádného příspěvku oznámit e-mailem: kbps@kbps.cz nebo na pobočce.


 • Co se stane se smlouvou nezletilého, když na jeho smlouvu rodič přestane platit příspěvek účastníka?

Účastník (zákonný zástupce nezletilého) bude upozorněn dopisem na neuhrazení tří po sobě jdoucích plateb. Podobný dopis obdrží účastník 

po 6 měsících od poslední platby. Až se účastník stane zletilým, může pokračovat ve spoření, nebo si vybrat prostředky formou odbytného (pokud spoření trvalo aspoň 24 měsíců).


 • Proč nevidím příspěvky od zaměstnavatele?

Nejčastějším důvodem bývá, že na smlouvě k penzijku chybí souhlas s příspěvkem zaměstnavatele. 

Než vám zaměstnavatel začne posílat peníze, je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě, 

který bude obsahovat souhlas s příspěvkem, název a IČO vašeho zaměstnavatele. 

Udělat to můžete na jakékoliv pobočce KB nebo online pomocí internetového přístupu Můj penzijní účet.


 • Na jaký účet mám posílat peníze?

  DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ


      • číslo účtu: 300300232/0800
      • variabilní symbol: číslo smlouvy
      • konstantní symbol klient: 3558
      • konstantní symbol zaměstnavatel: 3552
      • specifický symbol zaměstnavatel: IČO zaměstnavatele

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ (smlouvy uzavřené do 30.11.2012)


 • číslo účtu: 35-2000686339/0800
 • variabilní symbol: rodné číslo (u cizinců číslo zdravotního pojištění)
 • konstantní symbol klient: 3558
 • konstantní symbol zaměstnavatel: 3552
 • specifický symbol zaměstnavatel: IČO zaměstnavatele