Často hledané
Naše účastnické fondy
Naše účastnické fondy

Naše účastnické fondy

Správce aktiv fondů KBPS je společnost Amundi.


Vysvětlivky

Penzijní jednotka - podíl na majetku ve Fondu; Penzijní jednotka tak vyjadřuje podíl účastníka na majetku ve Fondu v souladu s § 93 odst. 2 a § 122 Zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Aktuální hodnota penzijní jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu účastnického fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál účastnického fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky, dělená počtem všech penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto účastnickému fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty penzijní jednotky.

Účastnický fond - je soubor majetku, který náleží všem účastníkům doplňkového penzijního spoření a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka doplňkového penzijního spoření, a to v počtu penzijních jednotek.

Fondový vlastní kapitál - průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu každého účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického fondu za každý den příslušného období.

Osobní penzijní účet - účet, na kterém PS eviduje prostředky účastníka doplňkového penzijního spoření a penzijní jednotky účastníka v jednotlivých účastnických fondech. Skládá se z peněžního podúčtu a majetkového podúčtu.

  • Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnostsouhrn všech příspěvků klienta (vlastní příspěvek, státní příspěvek, příspěvek zaměstnavatele) přijatých na účet u depozitáře.
  • Na majetkovém podúčtu eviduje penzijní společnostpočet a hodnotu připsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich připsání, počet a hodnotu odepsaných penzijních jednotek podle jednotlivých účastnických fondů a datum jejich odepsání.

Hodí se vědět

Co jsou účastnické fondy?

Jsou to fondy, do kterých penzijní společnost investuje vaše vložené peníze. Majetek účastnických fondů tvoří například akcie, dluhopisy a další cenné papíry v různém poměru podle druhu fondu.

Díky investici do účastnických fondů můžete vydělat na úspěchu například softwarových nebo farmaceutických firem. Jde o jednu z možností, jak se vypořádat s inflací nebo peníze ještě více zhodnotit. 

Pamatujte na to, že hodnota investic není garantována a může kolísat v závislosti na vývoji trhu.

 

Vyvažování fondů
Služba Vyvažování fondů vám zachová stejné rozložení prostředků v jednotlivých účastnických fondech, které jste si sjednali ve smlouvě.

Více informací
Služba zkonzervativnění
Ze zákona vyplývá povinnost převést prostředky účastníka nejpozději 5 let před dosažením důchodového věku do KB povinného konzervativního účastnického fondu. Služba Zkonzervativnění zajistí, že 10 let před vaším odchodem do důchodu začneme postupně přesouvat vaše prostředky z rizikovějších fondů do fondů konzervativních, abychom ochránili vaše úspory před nečekanými výkyvy na finančních trzích.

Více informací

 

Co je postupné rozinvestování?

Je to služba snižující riziko nevhodného načasování vašich vkladů. Vaše peníze putují nejprve do KB peněžního účastnického fondu. Z něj potom probíhá postupné rozinvestování do fondů KBPS podle domluvené strategie. Postupné rozinvestování je vždy nutné sjednat dodatkem ke smlouvě o postupném rozinvestování.

Více informací

Na pobočce
Na pobočce
Zvolte si sami místo a čas schůzky. Bankovní poradce na vás bude čekat.
Zavolejte mi
Zavolejte mi
Vyplňte své telefonní číslo.
My vám zavoláme a vyřešíme vše společně.