Často hledané

Vyvažování fondů

O co se jedná?

 • Pohyby na finančních trzích přirozeně způsobují změny v aktuálním rozložení prostředků ve fondech.
 • Služba Vyvažování fondů vám zachová stejné rozložení prostředků v jednotlivých účastnických fondech, které jste si sjednali ve smlouvě.


Jak to funguje?

 • Na základě vývoje hodnoty penzijní jednotky v účastnických fondech vám každý měsíc přesuneme prostředky do jednotlivých fondů tak, 
  aby bylo zachováno sjednané rozložení fondů po celou dobu spoření.
 • Pokud není služba sjednaná, aktuální rozložení majetku účastníka ve fondech nemusí odpovídat rozložení sjednanému ve smlouvě.


Pro koho je to vhodné?

 • Pro všechny věkové kategorie.
 • Pro všechny typy účastníků - od konzervativních po dynamické.


Co je dobré vědět?

 • Službu poskytujeme zdarma.
 • Služba Vyvažování fondů vám při změně strategie automaticky převede dosud naspořené prostředky tak, aby byly přeinvestovány dle nového, 
  vámi sjednaného rozložení.  Pokud si službu nesjednáte, máte možnost jednorázového převodu dosud naspořených prostředků.


Jak mohu službu sjednat / ukončit?

 • Službu lze sjednat při uzavírání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo formou dodatku ke smlouvě. 
 • Můžete si ji sjednat s poradcem nebo sami v aplikaci „Můj penzijní účet“ jako změnu strategie spoření. 
 • Účastník může tuto službu v průběhu spoření kdykoliv ukončit.


Další služby: