Často hledané

Zkonzervativnění

O co se jedná?

 • KBPS je ze zákona povinna převést prostředky účastníka nejpozději 5 let před dosažením jeho důchodového věku 
  do KB povinného konzervativního účastnického fondu.
 • Služba Zkonzervativnění zajistí, že tento převod bude postupný - sníží se tak případný negativní dopad spojený 
  s jednorázovým přesunem prostředků mezi fondy s výrazně rozdílným rizikovým profilem.


Jak to funguje?

 • Mezi 10. až 5. rokem před dovršením důchodového věku vám budou vaše prostředky měsíčně přesouvány z rizikovějších fondů 
  (KB akciový účastnický fond) do KB dluhopisového účastnického fondu.
 • Pět let před důchodovým věkem budou všechny vaše prostředky umístěny v KB dluhopisovém účastnickém fondu.
 • Postupně tak zkonzervativníme vaši strategii spoření a lépe vás připravíme na zákonný převod do KB povinného konzervativního účastnického fondu.
 • Lépe tím ochráníme vaše úspory před nečekanými výkyvy na finančních trzích v období před předpokládaným čerpáním prostředků.


Pro koho je služba určena?

 • Pro účastníky, kterým zbývá více než 5 let do důchodového věku.
 • Pro účastníky, kteří chtějí snížit riziko jednorázového přesunu prostředků mezi fondy s výrazně rozdílným rizikovým profilem.
 • Pro účastníky, kteří chtějí snížit riziko případných negativních výkyvů na finančních trzích v období před výběrem prostředků.


Co je dobré vědět?

 • Služba zkonzervativnění je zdarma.
 • Službu nelze sjednat pro účastníka, který:

     - má 10 - 5 let do důchodového věku a zvolí si vlastní strategii spoření

     - má méně než 5 let do důchodového věku

     - je v důchodovém věku

 • Pokud si účastník sjedná Zkonzervativnění v intervalu 10-5 let před důchodovým věkem (např. 7 let), 
  Zkonzervativnění proběhne zrychleně (během 2 let), konečný výsledek to neovlivní. 
 • Prostředky, které máte v KB povinném konzervativním účastnickém fondu nebo KB peněžním účastnickém fondu 
  nevstupují do procesu zkonzervativnění.
 • Se službou Zkonzervativnění je vždy automaticky sjednána i služba Vyvažování fondů. Nedojde tak k výraznému 
  jednorázovému převodu mezi fondy při jeho zahájení.


Jak mohu službu sjednat / ukončit?

 • Službu lze sjednat při uzavírání nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo formou dodatku ke smlouvě.
 • Můžete si ji sjednat s poradcem nebo sami v aplikaci „Můj penzijní účet“ jako změnu strategie spoření.
 • Účastník může tuto službu v průběhu spoření kdykoli ukončit.


Další služby: