Často hledané

Co dělat, když ...

 • Mám penzijní spoření u jiné penzijní společnosti - přišel mi dopis o duplicitě.

Když vám přijde oznámení o duplicitě, máte pravděpodobně u jiné penzijní společnosti aktivní další penzijní spoření. 

Ze zákona ale můžete mít pouze jedno aktivní spoření. Jedno z nich je tedy potřeba zrušit. 

Pokud nevíte, kde druhé penzijko máte, můžete se písemně obrátit na MFČR a požádat je o pomoc. 

Můžete pro to využít naši šablonu nebo napsat vlastní žádost, ve které uvedete své jméno, rodné číslo a adresu. 

Podepsanou žádost potom pošlete na adresu:


MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
Letenská 15
118 10 Praha 1


 • Platím daně v USA

Pokud platíte daně v USA (bez ohledu na to, jestli jste nebo nejste občanem USA), budete muset při sjednávání penzijka vyplnit o jeden dokument navíc. 
Konkrétně jde dokument s názvem W-9 nebo W-8BEN. Proč je potřeba vyplňovat o dokument víc? 

Vyžadují to zákony, které vychází z dohody mezi Českou republikou a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku. 

Tato dohoda nese označení FATCA. 


 • Zaměstnavatel mi chce začít přispívat

Pokud se vám zaměstnavatel rozhodne přispívat na penzijko, je potřeba sepsat Dodatek ke smlouvě, ve kterém udělíte souhlas 

s příspěvkem zaměstnavatele.
Dodatek ke smlouvě můžete uzavřít buď online v sekci Můj penzijní účet nebo v jakékoli pobočce KB.


 • Měním zaměstnání?

Pokud nový zaměstnavatel mezi benefity uvádí spoření na penzi, informujte ho, u které penzijní společnosti máte spoření sjednáno. 
Je pravděpodobné, že bude na vaše penzijko také přispívat.


 • Může mi přispívat zaměstnavatel, když jsem již v důchodu?

Ano, může.


 • Odcházím do důchodu, můžu si dál spořit?

Ano, můžete. Pokud vám byly peníze strhávány srážkou ze mzdy, nastavte si trvalý příkaz. 


 • Jsem v důchodu a stále si spořím, budu dál dostávat státní příspěvky?

Na základě změny zákona Vám budou státní příspěvky vypláceny do 30. 6. 2024. Od 1. 7. 2024 nebude státní příspěvek poskytován účastníkům, kterým byl přiznán starobní důchod.

Připravili jsme pro Vás ale "Věrnostní odměnu", díky které můžete získat státní příspěvky, na které byste ztratili nárok. Více informací se dočtete zde.


 • Odcházím na mateřskou dovolenou?

Pokud pro vás bude s nástupem na mateřskou dovolenou nebo v případě, že dočasně přijdete o práci, obtížné přispívat si na penzijní spoření, 
máte možnost požádat o snížení příspěvků účastníka až na min. 100 Kč, případně 500 Kč měsíčně, pokud nechcete přijít o hlavní benefit - státní příspěvek. 
Nebo můžete požádat o přerušení či odklad placení příspěvku. Po dobu přerušení a odkladu nenáleží účastníkovi státní příspěvky. 
Kdykoliv následně můžete přerušení či odklad placení odvolat a začít si znovu prostředky na penzi ukládat. Ano, státní příspěvky budete získávat stále ve stejné výši.


 • Odjíždím na delší dobu do zahraničí?

Jestliže odjíždíte do zahraničí na přechodnou dobu a vaše trvalé bydliště zůstává stále v ČR, podmínky pro penzijní spoření se nemění:

Můžete nadále platit příspěvky, za které máte nárok na státní příspěvky. Pokud včas uvažujete i o změně trvalého bydliště, raději se poraďte na naší klientské lince 955 525 999.


 • Kdy rozesíláte roční výpis?

Záleží na tom, jaký typ penzijka máte.

Doplňkového penzijního spoření rozesíláme výpis do konce ledna.
V případě Penzijního připojištění rozesíláme roční výpis v květnu, v červnu.


 • Kde v ročním výpisu najdu bonus z kreditní karty?

Bonus za využívání kreditní karty se na smlouvu penzijního spoření připisuje pouze 1× ročně, a to vždy v lednu.

V lednu se připíše součet získaných bonusů za celý předcházející rok. Připsaný bonus se poté rozúčtuje na měsíční příspěvky v daném roce po minimální částce 100 Kč měsíčně.


 • Nemám dost peněz na placení příspěvků, co mám dělat?

Pokud je pro vás obtížné přispívat si na penzijko, můžete požádat o snížení příspěvků až na minimum, alespoň na 100 Kč měsíčně. 

Pokud nechcete přijít o státní příspěvek, je potřeba, abyste si posílali aspoň 500 Kč měsíčně. 

Dalším možným řešením je přerušení či odklad placení příspěvku. Když o něj požádáte, nedostanete po dobu přerušení a odkladu státní příspěvky. 

Přerušení či odklad placení můžete kdykoliv odvolat a začít si znovu vkládat prostředky na penzijko.


 • Jak postupovat, když odcházím od zaměstnavatele?

V aplikaci Můj penzijní účet co nejdříve aktualizujte údaje o zaměstnavateli. Nebo nám o tom dejte vědět. 
My ve smlouvě následně zaměstnavatele vymažeme, případně doplníme nového zaměstnavatele. Smlouva totiž musí obsahovat vždy aktuální údaje.


 • Co dělat, když se rozvádím?

Penzijko spadá do společného jmění manželů, pokud jeden z manželů neprokáže, že peníze byly v jeho výlučném vlastnictví. 
Smlouva jako taková se nedá rozdělit. V případě, že se manželé nedohodnou na jiné formě vyrovnání, 
musí se smlouva ukončit a prostředky z ní následně rozdělit rovným dílem. Je ale třeba myslet na to, že ve většině případů dojde 
ke ztrátě výhod, jako je státní podpora a daňové odpočty, na které ztratíte nárok. Když vaše smlouva pokračuje dál, 
zkontrolujte si a případně změňte osobu určenou pro vyplacení prostředků v případě vašeho úmrtí.


 • Co se stane s mým spořením, když zemřu?

Pokud je ve smlouvě uvedená tzv. určená osoba, vyplatíme jí peníze bez dědického řízení. Jestli ve smlouvě není uvedená žádná určená osoba, peníze náleží dědici.


 • Má smlouva datum ukončení?

Datum ukončení se na smlouvě neuvádí. 


 • Naspořil jsem 60 měsíců (smlouvy uzavřené do roku 2023) 120 měsíců (pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024), 
  proč se smlouva sama nezrušila?

Penzijko je založeno na dobu neurčitou. Sama nikdy neskončí. Pro vyplacení je vždy nutné sepsat Žádost o dávku.


 • Je mi 18 let, můžu si vybrat peníze z penzijka?

V roce, kdy vám bude 18 let a zároveň máte odspořeno 120 měsíčních příspěvků, můžete si vybrat 1/3 z vlastních naspořených prostředků (tzv. částečné odbytné). 
Žádost o částečné odbytné lze podat během 24 kalendářních měsíců následujících po dni, kdy účastník dosáhl věku 18 let. Výplatou částečného odbytného DPS nezaniká. 
Podmínky pro výběr: věk 18 let, spořící doma min 120 měsíců, během posledních 24 měsíců nedošlo k převodu k jiné penzijní společnosti.


 • Jak je možné zrušit smlouvu nezletilé osoby? 

Smlouvu lze zrušit po 24 odspořených  měsících. 
Penzijko psané na nezletilou osobu může zrušit zákonný zástupce na jakékoliv pobočce KB.

Je k tomu nutný souhlas opatrovnického soudu

Ukončení smlouvy není běžnou záležitostí, proto k tomu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku potřebujeme schválení soudu.