Často hledané

Co dělat, když ...

 • Mám penzijní spoření u jiné penzijní společnosti - přišel mi dopis o duplicitě.

Když vám přijde oznámení o duplicitě, máte pravděpodobně u jiné penzijní společnosti aktivní další penzijní spoření. 

Ze zákona ale můžete mít pouze jedno aktivní spoření. Jedno z nich je tedy potřeba zrušit. 

Pokud nevíte, kde druhé penzijko máte, můžete se písemně obrátit na MFČR a požádat je o pomoc. 

Můžete pro to využít naši šablonu nebo napsat vlastní žádost, ve které uvedete své jméno, rodné číslo a adresu. 

Podepsanou žádost potom pošlete na adresu:


MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
Letenská 15
118 10 Praha 1


 • Platím daně v USA

Pokud platíte daně v USA (bez ohledu na to, jestli jste nebo nejste občanem USA), budete muset při sjednávání penzijka vyplnit o jeden dokument navíc. 
Konkrétně jde dokument s názvem W-9 nebo W-8BEN. Proč je potřeba vyplňovat o dokument víc? 

Vyžadují to zákony, které vychází z dohody mezi Českou republikou a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku. 

Tato dohoda nese označení FATCA. 


 • Zaměstnavatel mi chce začít přispívat

Pokud se vám zaměstnavatel rozhodne přispívat na penzijko, je potřeba sepsat Dodatek ke smlouvě, ve kterém udělíte souhlas 

s příspěvkem zaměstnavatele.
Dodatek ke smlouvě můžete uzavřít buď online v sekci Můj penzijní účet nebo v jakékoli pobočce KB.


 • Měním zaměstnání?

Pokud nový zaměstnavatel mezi benefity uvádí spoření na penzi, informujte ho, u které penzijní společnosti máte spoření sjednáno. 
Je pravděpodobné, že bude na vaše penzijko také přispívat.


 • Může mi přispívat zaměstnavatel, když jsem již v důchodu?

Ano, může.


 • Odcházím do důchodu, můžu si dál spořit?

Ano, můžete. Pokud vám byly peníze strhávány srážkou ze mzdy, nastavte si trvalý příkaz. 


 • Jsem v důchodu a stále si spořím, budu dál dostávat státní příspěvky?

Ano, státní příspěvky budete získávat stále ve stejné výši.


 • Odcházím na mateřskou dovolenou?

Pokud pro vás bude s nástupem na mateřskou dovolenou nebo v případě, že dočasně přijdete o práci, obtížné přispívat si na penzijní spoření, 
máte možnost požádat o snížení příspěvků účastníka až na min. 100 Kč, případně 300 Kč měsíčně, pokud nechcete přijít o hlavní benefit - státní příspěvek. 
Nebo můžete požádat o přerušení či odklad placení příspěvku. Po dobu přerušení a odkladu nenáleží účastníkovi státní příspěvky. 
Kdykoliv následně můžete přerušení či odklad placení odvolat a začít si znovu prostředky na penzi ukládat. Ano, státní příspěvky budete získávat stále ve stejné výši.


 • Odjíždím na delší dobu do zahraničí?

Jestliže odjíždíte do zahraničí na přechodnou dobu a vaše trvalé bydliště zůstává stále v ČR, podmínky pro penzijní spoření se nemění:

Můžete nadále platit příspěvky, za které máte nárok na státní příspěvky. Pokud včas uvažujete i o změně trvalého bydliště, raději se poraďte na naší klientské lince 955 525 999.


 • Kdy rozesíláte roční výpis?

Záleží na tom, jaký typ penzijka máte.

Doplňkového penzijního spoření rozesíláme výpis do konce ledna.
V případě Penzijního připojištění rozesíláme roční výpis v květnu, v červnu.


 • Kde v ročním výpisu najdu bonus z kreditní karty?

Bonus za využívání kreditní karty se na smlouvu penzijního spoření připisuje pouze 1× ročně, a to vždy v lednu.

V lednu se připíše součet získaných bonusů za celý předcházející rok. Připsaný bonus se poté rozúčtuje na měsíční příspěvky v daném roce po minimální částce 100 Kč měsíčně.


 • Nemám dost peněz na placení příspěvků, co mám dělat?

Pokud je pro vás obtížné přispívat si na penzijko, můžete požádat o snížení příspěvků až na minimum, alespoň na 100 Kč měsíčně. 

Pokud nechcete přijít o státní příspěvek, je potřeba, abyste si posílali aspoň 300 Kč měsíčně. 

Dalším možným řešením je přerušení či odklad placení příspěvku. Když o něj požádáte, nedostanete po dobu přerušení a odkladu státní příspěvky. 

Přerušení či odklad placení můžete kdykoliv odvolat a začít si znovu vkládat prostředky na penzijko.


 • Jak postupovat, když odcházím od zaměstnavatele?

V aplikaci Můj penzijní účet co nejdříve aktualizujte údaje o zaměstnavateli. Nebo nám o tom dejte vědět. 
My ve smlouvě následně zaměstnavatele vymažeme, případně doplníme nového zaměstnavatele. Smlouva totiž musí obsahovat vždy aktuální údaje.


 • Co dělat, když se rozvádím?

Penzijko spadá do společného jmění manželů, pokud jeden z manželů neprokáže, že peníze byly v jeho výlučném vlastnictví. 
Smlouva jako taková se nedá rozdělit. V případě, že se manželé nedohodnou na jiné formě vyrovnání, 
musí se smlouva ukončit a prostředky z ní následně rozdělit rovným dílem. Je ale třeba myslet na to, že ve většině případů dojde 
ke ztrátě výhod, jako je státní podpora a daňové odpočty, na které ztratíte nárok. Když vaše smlouva pokračuje dál, 
zkontrolujte si a případně změňte osobu určenou pro vyplacení prostředků v případě vašeho úmrtí.


 • Co se stane s mým spořením, když zemřu?

Pokud je ve smlouvě uvedená tzv. určená osoba, vyplatíme jí peníze bez dědického řízení. Jestli ve smlouvě není uvedená žádná určená osoba, peníze náleží dědici.


 • Má smlouva datum ukončení?

Datum ukončení se na smlouvě neuvádí. 


 • Naspořil jsem 60 měsíců, proč se smlouva sama nezrušila?

Penzijko je založeno na dobu neurčitou. Sama nikdy neskončí. Pro vyplacení je vždy nutné sepsat Žádost o dávku.


 • Je mi 18 let, můžu si vybrat peníze z penzijka?

V roce, kdy vám bude 18 let a zároveň máte odspořeno 120 měsíčních příspěvků, můžete si vybrat 1/3 z vlastních naspořených prostředků (tzv. částečné odbytné). 


 • Jak je možné zrušit smlouvu nezletilé osoby? 

Smlouvu lze zrušit po 24 odspořených  měsících. 
Penzijko psané na nezletilou osobu může zrušit zákonný zástupce na jakékoliv pobočce KB.

Je k tomu nutný souhlas opatrovnického soudu

Ukončení smlouvy není běžnou záležitostí, proto k tomu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku potřebujeme schválení soudu.