Často hledané
Předdůchod
Předdůchod

Předdůchod

Získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve

Stáhnout leták

Co to je předdůchod?


■  předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky pro účastníky doplňkového penzijního spoření (DPS), kterou lze využít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku 
    (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození)       

■  předdůchod je vhodný zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat 

■  pro čerpání předdůchodu je nutné zároveň splnit podmínku:
- minimálně 60 měsíců spoření pro smlouvy DPS uzavřené do konce roku 2023, nebo
- minimálně 120 měsíců pro smlouvy DPS uzavřené od 1. 1. 2024

■  při převodu z penzijního připojištění do DPS se doba spoření započítává

■  v průběhu předdůchodu je účastníkovi vyplácena pravidelná dávka z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti 


Hlavní výhody předdůchodu


■  po dobu vyplácení předdůchodu hradí zdravotní pojištění za účastníka stát

■  umožňuje výhodněji překlenout dobu do vzniku řádného starobního důchodu a vyhnout se tak jeho výraznému krácení oproti předčasnému důchodu

■  z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou - neovlivňuje osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává státní důchod

■  jedná se o způsob výplaty, u které není zdaňován příspěvek zaměstnavatele 

■  v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky 

■  před žádostí o předdůchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu 
   nebo bez jejich započtení, a následně se rozhodne pro výhodnější variantu 

■  před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad - pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje potřebné výše pro požadovanou dobu čerpání předdůchodu


Doporučení


Převod smlouvy penzijního připojištění (Transformovaný fond) na smlouvu DPS, 

za účelem výplaty předdůchodu, doporučujeme provést půl roku před požadovaným začátkem výplaty předdůchodu.


Minimální výše předdůchodu pro rok 2024

  • čistá měsíční výše předdůchodu činní 12 728,10 Kč, jedná se o 30 % průměrné mzdy stanovené sdělením MPSV 365/2023 Sb., 
    ze dne 7. prosince 2023
  • doporučená hrubá výše předdůchodu před odečtením daně z výnosů a s rezervou pro kolísání hodnot penzijních jednotek je 13 500 Kč
Požadovaná doba výplaty Minimální výše naspořených prostředků
2 roky324 000 Kč
3 roky486 000 Kč
4 roky648 000 Kč
5 let810 000 Kč

Jedna se o modelový příklad. Doporučujeme nechat si vypočítat konkrétní potřebnou hrubou výši prostředků individuálně. 

Leták předdůchod