Často hledané
Předdůchod
Předdůchod

Předdůchod

Získejte možnost odejít do penze až o 5 let dříve

Stáhnout leták

Co to je předdůchod?


■  předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky pro účastníky doplňkového penzijního spoření (DPS), kterou lze využít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku        

■  pro čerpání předdůchodu je nutné zárověň splnit podmínku 60 měsíců spoření (započítává se i doba spoření při převodu z penzijního připojištění (Transformovaného fondu)

■  nejkratší doba pro výplatu předdůchodu jsou alespoň 2 roky

■  v průběhu předdůchodu je účastníkovi vyplácena pravidelná dávka z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti

■  minimální částka, kterou můžete měsíčně čerpat, je 30 % z průměrné hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok

■  předdůchod je vhodný zejména v případě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti pracovat (např. ze zdravotních důvodů)


Hlavní výhody předdůchodu


■  jedná se o způsob výplaty, u které se nedaní příspěvek zaměstnavatele

■  umožňuje překlenout dobu do vzniku řádného starobního důchodu a vyhnout se tak jeho výraznému krácení oproti předčasnému důchodu

 zdravotní pojištění hradí za účastníka stát

■  z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou - neovlivňuje osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává státní důchod

■  v době pobírání předdůchodu je možné pracovat, pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky 

■  před žádostí o starobní důchod má účastník možnost nechat si vypočítat starobní důchod se započtením příjmů z pracovní činnosti v době pobírání 

    předdůchodu nebo bez jejich  započtení, a následně se rozhodne pro výhodnější variantu

■  před žádostí o předdůchod je možné vložit na účet mimořádný vklad, aby mohl být předdůchod vyplácen na požadovanou dobu

■  v případě přiznání předdůchodu informuje penzijní společnost zdravotní pojišťovnu účastníka a ČSSZ o vzniku a následném ukončení předdůchodu


Doporučení


Převod smlouvy penzijního připojištění (Transformovaný fond) na smlouvu DPS, 

za účelem výplaty předdůchodu, doporučujeme provést půl roku před požadovaným začátkem výplaty předdůchodu.


Tabulka minimální výše prostředků na účtu DPS pro výplatu předdůchodu:Leták ke stažení