Často hledané

Převod z PP do DPS

  • Mám penzijko u jiné společnosti. Jak můžu přejít do KBPS? 

1. Začněte úplně stejně, jako byste si u nás sjednávali nové penzijko.
2. Při sjednání smlouvy si ale zvolíte, že se jedná o převod penzijka od jiné společnosti. 
3. Do původní penzijní společnosti doručíte výpověď a souhlas s převodem, který pro vás připravíme. 
    Výpověď musí být úředně ověřená.


Co bude následovat?
Nejprve se čeká na uplynutí výpovědní lhůty u původní penzijní společnosti. 
Poté se zaktivní vaše nové penzijko u nás. O převod vašich naspořených peněz z původní penzijní 
společnosti se pak postaráme my. Samotný převod tak může trvat až 2 měsíce.


Co je dobré vědět
Od 1. 1. 2024 je možné převést prostředky ze starého penzijka s názvem Penzijní připojištění (uzavřené před rokem 2013), 
do nového penzijka s názvem Doplňkové penzijní spoření, v rámci současné penzijní společnosti, nebo přejít přímo do jiné penzijní společnosti.  
Připomínáme, že penzijní spoření můžete mít podle zákona jen jedno.


  • Jaký je rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením? 

Doplňkové penzijní spoření se na trhu objevilo v roce 2013 a nahradilo tak původní penzijní připojištění. 
U doplňkového penzijního spoření se vložené prostředky zhodnocují formou investic do účastnických fondů.  
Návratnost investovaných prostředků sice nelze zaručit, ale v delším časovém horizontu je tu větší 
potenciál pro zajímavé zhodnocení překonávající inflaci. Vzhledem k dlouhodobé povaze produktu a obezřetnému 

způsobu investování tedy můžete dosáhnout lepšího zhodnocení než ve starším penzijním připojištění.
  

  • Jak přejít ze staršího do novějšího penzijka?

V aplikaci KB Mobilní banka zvládnete převést penzijní připojištění na novější doplňkové penzijní spoření během několika minut. 

Také můžete převod uskutečnit na libovolné pobočce KB, nebo na poradenském místě MPSS.


  • Co je potřeba pokud se rozhodnete převést do novějšího penzijka?

1. založit novou smlouvu DPS - při sjednání smlouvy si současně požádáte o převod prostředků z PP

2. na základě vyplnění investičního dotazníku Vám doporučíme vhodnou strategii spoření odpovídající vašemu investičnímu profilu

3. výpovědní lhůta je 1 měsíc (počítá se od prvního dne následujícího měsíce od sepsání žádosti)

4. celkový proces převodu je bezplatný
  • veškeré prostředky i odspořenou dobu vám automaticky převedeme na novou smlouvu
  • převod lze uskutečnit kdykoliv a to i v KB Mobilní aplikaci, nebo na libovolné pobočce KB, nebo na poradenském místě MPSS


  • Je možné převést smlouvu nezletilého k jiné penzijní společnosti? 

Ano, změnu může provést zákonný zástupce.

Budete k tomu potřebovat: 

1. výpověď

2. žádost o převod k jiné společnosti s úředně ověřeným podpisem

3. souhlas s převodem od opatrovnického soudu