Často hledané

Převod z PP do DPS

  • Mám penzijko u jiné společnosti. Jak můžu přejít do KB PS? 

1. Začněte úplně stejně, jako byste si u nás sjednávali nové penzijko.
2. Při sjednání smlouvy si ale zvolíte, že se jedná o převod penzijka od jiné společnosti. 
3. Do původní penzijní společnosti doručíte výpověď, kterou pro vás připravíme. Výpověď musí být úředně ověřená.


Co bude následovat?
Nejprve se čeká na uplynutí výpovědní lhůty u původní penzijní společnosti. 
Poté se zaktivní vaše nové penzijko u nás. O převod vašich naspořených peněz z původní penzijní 
společnosti se pak postaráme my. Samotný převod tak může trvat až 2 měsíce.


Na co si dát pozor? 
Pokud máte ještě staré penzijko s názvem Penzijní připojištění (uzavřené před rokem 2013), 
je nutné si ho nejdříve do původní společnosti převést na novější typ penzijka s názvem Doplňkové penzijní spoření.
Starší typ penzijka nelze mezi penzijnímí společnostmi převádět. 
Připomínáme, že penzijní spoření můžete mít podle zákona jen jedno.


  • Jaký je rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením? 

Doplňkové penzijní spoření se na trhu objevilo v roce 2013 a nahradilo tak původní penzijní připojištění. 
U doplňkového penzijního spoření se vložené prostředky zhodnocují formou investic do účastnických fondů.  
Návratnost investovaných prostředků sice nelze zaručit, ale v delším časovém horizontu je tu větší 
potenciál pro zajímavé zhodnocení překonávající inflaci. Vzhledem k dlouhodobé povaze produktu a obezřetnému 

způsobu investování tedy můžete dosáhnout lepšího zhodnocení než ve starším penzijním připojištění.
  

  • Jak přejít ze staršího do novějšího penzijka?

V aplikaci KB Mobilní banka zvládnete převést penzijní připojištění na novější doplňkové penzijní spoření během několika minut. 

Také můžete převod uskutečnit na libovolné pobočce KB, nebo na poradenském místě MPSS.


  • Co je potřeba pokud se rozhodnete převést do novějšího penzijka?

1. založit novou smlouvu DPS - při sjednání smlouvy si současně požádáte o převod prostředků z PP

2. na základě vyplnění investičního dotazníku Vám doporučíme vhodnou strategii spoření odpovídající vašemu investičnímu profilu

3. výpovědní lhůta je 1 měsíc (počítá se od prvního dne následujícího měsíce od sepsání žádosti)

4. celkový proces převodu je bezplatný a možný pouze u stejného poskytovatele, tj. u jedné penzijní společnosti  • veškeré prostředky i odspořenou dobu vám automaticky převedeme na novou smlouvu
  • převod lze uskutečnit kdykoliv a to i v KB Mobilní aplikaci, nebo na libovolné pobočce KB, nebo na poradenském místě MPSS


  • Je možné převést smlouvu nezletilého k jiné penzijní společnosti? 

Ano, změnu může provést zákonný zástupce.

Budete k tomu potřebovat: 

1. výpověď

2. žádost o převod k jiné společnosti s úředně ověřeným podpisem

3. souhlas s převodem  od opatrovnického soudu