Často hledané

Založení DPS

  • Kde si můžu založit penzijko?  

Penzijko můžete založit: 
1. v aplikaci KB+ 

2. v aplikaci KB Mobilní banka 
3. na pobočce KB nebo v poradenském místě Modré pyramidy
4. u našich smluvních externích partnerů


  • Kdo si může založit penzijko a co k tomu potřebuje? 

Penzijko si může založit vlastně kdokoliv, kdo má potřebné dokumenty a doklady.


1. občanům ČR starším 18 let stačí platný občanský průkaz 


2. u občanů ČR mladších 18 let záleží, kdo penzijko sjednává:
- zákonný zástupce potřebuje svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte
- kdokoliv jiny (např. prarodiče) potřebuje svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a plnou moc zákonného zástupce (nemusí být úředně ověřen)


3. Cizinec a zároveň občan EU potřebuje:
- kartičku veřejného zdravotního pojištění v ČR

- ID kartu


4. Cizinec, který není občanem členského státu EU potřebuje:
- povolení k pobytu v ČR
- přidělené rodné číslo (pokud ho nemá, bude potřebovat kartičku zdravotního pojištění)


  • Co když jsem politicky exponovaná osoba? 

Termínem Politicky exponovaná osoba (PEP) se označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.  

Případně blízký příbuzný či obchodní partner funkcionáře. Penzijko si sjednáte standardním způsobem. Jediné, co budete muset při sjednávání penzijka udělat navíc,

je podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MAJETKU.


Formulář stáhnete zde