Často hledané

Penzijko a daně

  • Kolik si můžu odečíst z daňového základu? 

Můžete si ročně odečíst maximálně 48 000 Kč na jeden nebo více daňově podporovaných produktů na stáří  (jedná se např. o dlouhodobý investiční produkt (DIP), soukromé životní pojištění a pojištění dlouhodobé péče)). 

  • Jaké příspěvky lze uplatnit pro daňový odpočet?

Obecně platí, že od základu daně lze odečíst pouze část měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek. 
Do 30. 6. 2024 se jedná o částku převyšující 1 000 Kč, od 1. 7. 2024 pak částku převyšující  1700 Kč v jednotlivých měsících kalendářního roku. 

  • Státní příspěvky a daňové odpočty, platné od 1. 7. 2024

Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Doplňkové penzijní spoření


Úspora na dani z příjmu se vztahuje na vlastní měsíční příspěvky účastníka od 1 701 Kč.

Pro získání maximální státní podpory a daňového odpočtu je optimální měsíční úložka 5 700 Kč.  • Můžu využít daňový odpočet, když si platím méně než 1 700 Kč (1 000 Kč do 30. 6. 2024) měsíčně?

Ano, pokud zašlete mimořádný příspěvek pro využití daňových odpočtů. Ten můžete poslat kdykoliv v průběhu roku.

Vždy je nutné oznámit, že si přejete využít zaslanou částku pro daňový odpočet. 

Stačí zaslat informaci na e-mail: kbps@kbps.cz nebo nám mimořádný příspěvek nahlásit přes  Můj penzijní účet.


  • Kde najdu daňové potvrzení?

Pokud máte nárok na daňový odpočet, najdete daňové potvrzení:

1.  ve službě Můj penzijní účet

2. pokud máte přístup do internetového nebo mobilního bankovnictví Komerční banky


  • Můžu si z daní odečíst celou částku, která je uvedena v daňovém potvrzení?

Ano, daňové potvrzení obsahuje pouze částku určenou pro daňový odpočet.


  • Můžu si odečítat z daní příspěvky, které jsem poslal na doplňkové penzijní spoření svého nezletilého dítěte?

Zákonný zástupce nemůže uplatnit daňovou úlevu z příspěvků, které zasílá na smlouvu nezletilého. Daňové zvýhodnění může ze zákona uplatnit pouze vlastník smlouvy.


  • K čemu slouží služba daňové optimum? 

Služba daňové optimum v prosinci každého roku z předplatného převede u smluv doplňkového penzijního spoření jednorázovou platbu ve výši zajišťující plný daňový odpočet.


  • Můžu využít daňový odpočet i bez služby daňové optimum?

Ano, služba daňové optimum pouze zajišťuje umístění předplatného.