Často hledané

Penzijko a daně

  • Kolik si můžu odečíst z daňového základu? 

Můžete si ročně odečíst maximálně 24 000 Kč.

  • Co se počítá do daňových úlev?

Každá částka vlastního příspěvku, která v daném měsíci překročí 1 000 Kč nebo oznámený mimořádný příspěvek kdykoliv v průběhu roku.


  • Chci využít daňových odpočet, ale musím doplatit víc peněz najednou. Je to možné?

Ano, možné to je. Mimořádný příspěvek pro využití daňových odpočtů můžete poslat kdykoliv v průběhu roku.

Jen je vždy nutné nám to oznámit, že si přejete využít zaslanou částku pro daňový odpočet. 

Stačí nám poslat informaci na e-mail: kbps@kbps.cz nebo nám mimořádný příspěvek nahlásit přes službu Můj penzijní účet.


  • Kdy mám nárok na daňový odpočet? 

Na daňový odpočet máte nárok, pokud si spoříte více než 1 000 Kč měsíčně nebo pokud pošlete mimořádný příspěvek za účelem získat daňový odpočet

  • Kde najdu daňové potvrzení?

Pokud máte nárok na daňový odpočet, najdete daňové potvrzení:

1.  ve službě Můj penzijní účet

2. pokud máte přístup do internetového nebo mobilního bankovnictví Komerční banky


  • Můžu si z daní odečíst celou částku, která je uvedena v daňovém potvrzení?

Ano, daňové potvrzení obsahuje pouze částku určenou pro daňový odpočet.


  • Můžu si odečítat z daní příspěvky, které jsem poslal na doplňkové penzijní spoření svého nezletilého dítěte?

Zákonný zástupce nemůže uplatnit daňovou úlevu z příspěvků, které zasílá na smlouvu nezletilého. Daňové zvýhodnění může ze zákona uplatnit pouze vlastník smlouvy.


  • K čemu slouží služba daňové optimum? 

Služba daňové optimum v prosinci každého roku z předplatného převede jednorázovou platbu ve výši zajišťující plný daňový odpočet.


  • Můžu využít daňový odpočet i bez služby daňové optimum?

Ano, služba daňové optimum pouze zajišťuje umístění předplatného.