Otázky a odpovědi

Jak spořit na penzi

Co jsou pilíře poslední důchodové reformy?

I. pilířem je a zůstává „státní“ důchodový (průběžný) systém. Stále bude představovat rozhodující část příjmu v důchodu. Současným zdrojem pro výplaty starobního důchodu z tohoto systému jsou odvody důchodového pojištění občanů (6,5 %) a jejich zaměstnavatelů (21,5 %).

II. pilíř byl zrušen k 31. 12. 2015 a prostředky byly vyplaceny do konce roku 2016.

III. pilířem je původní penzijní připojištění se státním příspěvkem (s daňovými úlevami a příspěvkem zaměstnavatele) a nově doplňkové penzijní spoření. Původní penzijní fondy v průběhu důchodové reformy prošly transformací. Oddělil se majetek účastníků (vznik  účastnických fondů) od majetku původních penzijních fondů (vznik penzijních společností - PS). PS spravují účastnické fondy a transformovaný fond (původní penzijní fond).

Nahoru

Co jsou to penzijní společnosti?

Penzijní společnosti (PS) vznikly podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. PS jsou právnické osoby, dostatečně kapitálově vybavené s licencí od České národní banky (ČNB), které založily účastnické fondy. PS vznikly z bývalých penzijních fondů v rámci transformace. Licenci mohou získávat i nové společnosti. PS jsou přísně regulovány státním dozorem ČNB a ministerstvem financí zejména v nabývání kvalifikovaných podílů akcionářů, schvalování osob ve vedení společnosti apod.

Nahoru

Co se změnilo pro účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem po transformaci?

Podmínky ze smluv pro stávající účastníky zůstaly zachovány. V transformovaném fondu (spravovaném PS) získává účastník dále státní příspěvky a daňové úlevy. Typy penzí a čerpání dávek se nadále řídí příslušnými penzijními plány (u KB PS č. 1 až 4), tj. u stávajících účastníků zůstává zachován nárok na jednorázové vyrovnání, odbytné, také dědické nároky a nároky oprávněných osob. Finanční prostředky jsou investovány velmi konzervativně a zůstává zachována podmínka nezáporného zhodnocení, tj. případná ztráta z investování není přenesena na účastníky. Po transformaci již není možné do tohoto fondu vstoupit.

V roce 2017 se zvýšil daňový odpočet účastníka z 12 000 na 24 000 Kč a limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele z 30 000 na 50 000 Kč.

Nahoru

Jak funguje transformovaný fond?

Prostředky účastníků v transformovaném fondu jsou spravovány PS a investovány konzervativně jako doposud. Transformovaný fond poskytuje stejné typy dávek.

Nahoru

Jaká je minimální částka, kterou si klient může spořit?

Minimální měsíční příspěvek klienta nesmí být při sjednání smlouvy nižší než 100 Kč.

Pro získání státního příspěvku se jedná o minimální částku 300 Kč. Při částce 1 000 Kč získá účastník maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč. Pro maximalizaci výhod je vhodná částka 3 000 Kč měsíčně (klient si může ze základu pro výpočet daně z příjmu odečíst 24 000 Kč).

Nahoru

Mohou lidé starší 60-ti let získávat státní příspěvky?

Státní příspěvek nijak nesouvisí s věkem účastníka, ale s výší sjednaného a zaplaceného měsíčního příspěvku. Nárok na státní příspěvek má každý účastník, který včas zaplatí příspěvek na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Zároveň musí splnit podmínku trvalého pobytu v ČR nebo EU a být účasten důchodového  pojištění (případně již pobírat důchod z tohoto pojištění) nebo být účasten veřejného zdravotního pojištění.  

Nahoru

Je možný přestup z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření?


Převody prostředků z transformovaného fondu do systému doplňkového penzijního spoření jsou možné.

Nahoru

Zatím na stáří nespořím, ani jsem o tom neuvažoval. Ale v poslední době se o tom hodně mluví. I moji přátele už spoří. Proto uvažuji, že si v nejbližší době založím doplňkové penzijní spoření a začnu si pravidelně odkládat část peněz.

Tomáš, 33 let, svobodné povolání, bezdětný

Stát Tomášovi se spořením pomůže, protože mu na jeho účet přispěje až 230 Kč měsíčně. Bude-li Tomáš spořit víc než 1000 Kč měsíčně, může také uplatnit daňovou úlevu. Až bude v důchodu, budou se mu naspořené peníze hodit. Když bude Tomáš spořit 500 korun měsíčně, může za 35 let získat 475 000 Kč.