Otázky a odpovědi

Jak spořit na penzi

Co jsou pilíře poslední důchodové reformy?

I. pilířem je a zůstává „státní“ důchodový (průběžný) systém. Stále bude představovat rozhodující část příjmu v důchodu. Současným zdrojem pro výplaty starobního důchodu z tohoto systému jsou odvody důchodového pojištění občanů (6,5 %) a jejich zaměstnavatelů (21,5 %).

II. pilíř byl zrušen k 31. 12. 2015 a prostředky byly vyplaceny do konce roku 2016.

III. pilířem je penzijní připojištění se státním příspěvkem (s daňovými úlevami a příspěvkem zaměstnavatele) a doplňkové penzijní spoření. Původní penzijní fondy v průběhu důchodové reformy prošly transformací. Oddělil se majetek účastníků (vznik  účastnických fondů) od majetku původních penzijních fondů (vznik penzijních společností - PS). PS spravují účastnické fondy a transformovaný fond (původní penzijní fond).

Nahoru

Co jsou to penzijní společnosti?

Penzijní společnosti (PS) vznikly podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. PS jsou právnické osoby, dostatečně kapitálově vybavené s licencí od České národní banky (ČNB), které založily účastnické fondy. PS vznikly z bývalých penzijních fondů v rámci transformace. Licenci mohou získávat i nové společnosti. PS jsou přísně regulovány státním dozorem ČNB a ministerstvem financí zejména v nabývání kvalifikovaných podílů akcionářů, schvalování osob ve vedení společnosti apod.

Nahoru

Co se změnilo pro účastníky penzijního připojištění se státním příspěvkem po transformaci?

Podmínky ze smluv pro stávající účastníky zůstaly zachovány. V transformovaném fondu (spravovaném PS) získává účastník dále státní příspěvky a daňové úlevy. Typy penzí a čerpání dávek se nadále řídí příslušnými penzijními plány (u KB PS č. 1 až 4), tj. u stávajících účastníků zůstává zachován nárok na jednorázové vyrovnání, odbytné, také dědické nároky a nároky oprávněných osob. Finanční prostředky jsou investovány velmi konzervativně a zůstává zachována podmínka nezáporného zhodnocení, tj. případná ztráta z investování není přenesena na účastníky. Po transformaci již není možné do tohoto fondu vstoupit.

V roce 2017 se zvýšil daňový odpočet účastníka z 12 000 na 24 000 Kč a limit pro osvobození příspěvku zaměstnavatele z 30 000 na 50 000 Kč.

Nahoru

Jak funguje transformovaný fond?

Prostředky účastníků v transformovaném fondu jsou spravovány PS a investovány konzervativně jako doposud. Transformovaný fond poskytuje stejné typy dávek.

Nahoru

Jaká je minimální částka, kterou si klient může spořit?

Minimální měsíční příspěvek klienta nesmí být při sjednání smlouvy nižší než 100 Kč.

Pro získání státního příspěvku se jedná o minimální částku 300 Kč. Při částce 1 000 Kč získá účastník maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč. Pro maximalizaci výhod je vhodná částka 3 000 Kč měsíčně (klient si může ze základu pro výpočet daně z příjmu odečíst 24 000 Kč).

Nahoru

Mohou lidé starší 60-ti let získávat státní příspěvky?

Státní příspěvek nijak nesouvisí s věkem účastníka, ale s výší sjednaného a zaplaceného měsíčního příspěvku. Nárok na státní příspěvek má každý účastník, který včas zaplatí příspěvek na penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Zároveň musí splnit podmínku trvalého pobytu v ČR nebo EU a být účasten důchodového  pojištění (případně již pobírat důchod z tohoto pojištění) nebo být účasten veřejného zdravotního pojištění.  

Nahoru

Je možný přestup z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření?


Převody prostředků z transformovaného fondu do systému doplňkového penzijního spoření jsou možné.

Nahoru

Má smlouva datum ukončení?

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. O výplatu prostředků lze požádat po splnění podmínek pro vznik nároku na jednotlivé dávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.

Nahoru

Můžu v průběhu spoření přijít o vložené peníze?

Doplňkové penzijní spoření je investiční produkt se všemi možnostmi dlouhodobého zhodnocování peněz, ale i riziky. Penzijní společnost nabízí strategie životního cyklu, které pravidelně upravují nastavení poměru mezi jednotlivými fondy v dané strategii v závislosti na věku klienta a poměru rozložení investic do jednotlivých fondů. Pokud se poměr rozložení vychýlí, automaticky je korigován tzv. vyvážením. Tím se strategie životního cyklu s pravidelnými platbami příspěvků osvědčují zejména i v období turbulentního vývoje na finančních trzích a případná ztráta účastníka je tak minimalizována.

Nahoru

Jaká je cílová částka spoření?

Cílová částka se při zakládání spoření na penzi neurčuje. Záleží pouze na vašich cílech a vašich finančních možnostech v celém průběhu spoření. Finální částku si můžete ověřit a namodelovat v naší Kalkulačce.

Nahoru

Oba jsme v důchodu a stále máme penzijní připojištění. Měsíčně ukládáme dohromady 1 000 Kč, každý 500 na svůj účet. Dohromady získáváme státní příspěvek 260 Kč. Teď se nám narodil vnuk Dominik. Rozhodli jsme se mu založit jeho vlastní spoření na penzi.

Manželé Novákovi, čerství prarodiče vnuka Dominika

Novákovi dají Dominikovi správný základ do budoucna. V 18 letech bude mít možnost část peněz vybrat, například na studia. Až si začne vydělávat sám, bude ve spoření na vlastní penzi pokračovat. A pak jako děda čerpat prostředky z dárku od babičky a dědy.