Otázky a odpovědi

Mimořádné životní situace

Co se stane s mými penězi v doplňkovém penzijním spoření, pokud zemřu?

Vaše peníze budou vždy vyplaceny vašim blízkým. Záleží na tom, zda jste ve své smlouvě určili osobu nebo osoby, které by měly po vaší smrti nárok na naspořené prostředky bez dědického řízení, jinak se finanční prostředky stávají součástí dědictví. Pokud byste zemřeli před dovršením 60 let věku, bude vyplaceno jednorázové odbytné (bez státních příspěvků). V případě, že dojde k úmrtí ve věku 60 let a více, a zároveň již bylo odspořeno 60 měsíců, bude vyplaceno jednorázové vyrovnání (včetně státních příspěvků). Detailní informace najdete v dolní části  zde.

Nahoru

Co mám dělat, když odcházím na mateřskou dovolenou nebo když přijdu o práci a nebudu mít prostředky na placení příspěvků?

Pokud pro vás bude s nástupem na mateřskou dovolenou nebo v případě, že dočasně přijdete o práci, obtížné přispívat si na penzijní spoření, máte možnost požádat o snížení příspěvků účastníka až na min. 100 Kč, případně 300 Kč měsíčně, pokud nechcete přijít o hlavní benefit - státní příspěvek. Nebo můžete požádat o přerušení či odklad placení příspěvku. Po dobu přerušení a odkladu nenáleží účastníkovi státní příspěvky. Kdykoliv následně můžete přerušení či odklad placení odvolat a začít si znovu prostředky na penzi ukládat.

Nahoru

Jak mám postupovat při změně zaměstnání?

Pokud nový zaměstnavatel mezi benefity uvádí spoření na penzi, informujte ho, u které penzijní společnosti máte spoření sjednáno. Je pravděpodobné, že bude na vaše spoření také přispívat.

Nahoru

Jak postupovat, když odjíždím do zahraničí?

Jestliže odjíždíte do zahraničí na přechodnou dobu a vaše trvalé bydliště zůstává stále v ČR, podmínky pro penzijní spoření se nemění. Můžete nadále platit příspěvky, za které máte nárok na státní příspěvky. Pokud však uvažujete i o změně trvalého bydliště, raději se poraďte na naší klientské lince 955 525 999.

Nahoru

Co se stane se smlouvou nezletilého, když na jeho smlouvu rodič přestane platit příspěvek účastníka?

Účastník (zákonný zástupce nezletilého) bude upozorněn dopisem na neuhrazení tří po sobě jdoucích plateb. Podobný dopis obdrží účastník po 6 měsících od poslední platby. Jestliže jsou již na smlouvě nějaké finanční prostředky, naše penzijní společnost smlouvu neruší a smlouva zůstává nadále aktivní. Až se účastník stane zletilým, může pokračovat ve spoření, nebo si vybrat prostředky formou odbytného (pokud spoření trvalo aspoň 24 měsíců).

Nahoru

Co se stane s mou smlouvou, pokud se rozvádím?


Doplňkové penzijní spoření spadá do společného jmění manželů, pokud jeden z manželů neprokáže, že peníze byly v jeho výlučném vlastnictví. Smlouva jako taková se nedá rozdělit. V případě, že se manželé nedohodnou na jiné formě vyrovnání, musí se smlouva ukončit a prostředky z ní následně rozdělit rovným dílem. Je ale třeba myslet na to, že ve většině případů dojde ke ztrátě výhod, jako je státní podpora a daňové odpočty, na které ztratíte nárok. Když vaše smlouva pokračuje dál, zkontrolujte si a případně změňte osobu určenou pro vyplacení prostředků v případě vašeho úmrtí.

Nahoru

FAQ

Jaké jsou podmínky pro vstup do doplňkového penzijního spoření?

Doplňkové penzijní spoření je určeno všem zájemcům bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost.

Nahoru

Nárok na výplatu penze v DPS byl snížen na věk 60 let. Dochází tím ke sjednocení podmínek s penzijním připojištěním?

Snížení věku pro nárok na čerpání penze na 60 let platí u všech smluv DPS, u penzijního připojištění je potřeba se řídit daným penzijním plánem. Další podmínkou je odspoření minimálně 60 měsíců. V případě nesplnění jedné z podmínek vzniká účastníkovi po odspoření min. 24 měsíců nárok na odbytné (bez státních příspěvků).

 

Nahoru

Může mi zaměstnavatel přispívat na penzi v doplňkovém penzijním spoření?

Ano, zákon ale vyžaduje souhlas účastníka s tímto příspěvkem. 

Nahoru

Mohu mít doplňkové penzijní spoření i v důchodu?

Ano. Dnešní důchodci zde mají možnost peníze čerpat už po pěti letech spoření, a tím se tento produkt stává v současné době nejvýhodnějším spořicím produktem se státním příspěvkem na trhu.

Nahoru

Co je to „předdůchod“?

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). Umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu. Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účastníkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní společnosti, a to až 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození). Bližší informace naleznete zde.

Nahoru

Jsou u smluv pro nezletilé účastníky státní příspěvky stejné jako pro dospělé?


Ano, výše státních příspěvků je navíc sjednocená u všech typů smluv (Penzijní připojištění, Doplňkové penzijní spoření - viz. zákon 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření).

Nahoru

Můžu si odečítat z daní příspěvky, které jsem poslal na doplňkové penzijní spoření svého nezletilého dítěte?


Zákonný zástupce nemůže uplatnit daňovou úlevu z příspěvků, které zasílá na smlouvu nezletilého. Daňové zvýhodnění může ze zákona uplatnit pouze vlastník smlouvy.

Nahoru

Založím-li smlouvu 12 letému dítěti, může si vybrat 1/3 vlastních příspěvků po odspoření 10 let ve 22 letech věku?


To možné není. Nárok na výběr 1/3 vlastních prostředků bude mít pouze účastník, který splní současně 2 podmínky, a to, že v roce dosažení 18 let věku bude mít odspořeno zároveň 120 měsíců. Vybrat si může až 1/3 vlastních prostředků bez státních příspěvků. Ty nadále zůstávají na účtu.

Nahoru

Jak je možné zrušit smlouvu nezletilé osoby, resp. kým? Stačí jeden ze zákonných zástupců, nebo musí být podepsáni oba? Bude zapotřebí souhlasu opatrovnického soudu?

Po 24 odspořených měsících je smlouvu možné zrušit. Při ukončení je nutný souhlas opatrovnického soudu. Vypořádání je odbytným.

Nahoru

Jak postupovat při převodu smlouvy nezletilého účastníka k jiné penzijní společnosti?

Převést prostředky nezletilého účastníka k jiné penzijní společnosti může zákonný zástupce nezletilého účastníka. Postup vyžaduje dva kroky:

  1. výpověď smlouvy, 
  2. žádost o převod.

K ukončení smlouvy a nakládání s prostředky nezletilého je vyžadován souhlas příslušného soudu.

Nahoru

Výhody penzijního spoření využíváme oba od roku 1995. Momentálně jsme se rozhodli, že založíme spoření i našim nezletilým dětem. Každý měsíc jim budeme spořit alespoň 300 Kč, aby dosáhly i na státní příspěvek, do doby, než si sami začnou vydělávat.

Jana a Pavel Svobodovi, státní úředníci, rodiče Davida (11 let) a Míši (5 let)

Jana a Pavel si uvědomují, že doplňkové penzijní spoření může být pro budoucnost jejich dětí důležité. Vědí, že důchod je pro mladé v nedohlednu, proto se rozhodli vzít jejich budoucnost hned ze začátku do svých rukou. Jejich děti budou spořit dlouhou dobu, nemusí proto ukládat tak vysoké částky.

Videoprůvodce on-line Videoprůvodce nyní nedostupný