Výhody spoření na penzi

Státní příspěvky a daňové úlevy

Podporou až 6 360 Kč ročně stát bezkonkurenčně zhodnocuje úspory účastníků penzijního spoření.

 • Maximální státní příspěvek 2 760 Kč/rok.
 • Maximální daňový odpočet 24 000 Kč/rok, maximální úspora na dani z příjmu 3 600 Kč/rok.

Spočítejte si konkrétně ZDE

Státní příspěvek

Státní příspěvek (SP) je částka, kterou stát pravidelně přispívá každému účastníkovi penzijního spoření, pokud splní stanovené podmínky:

 • má trvalý pobyt na území České republiky, nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění či již důchod čerpá, anebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice,
 • uhradí vlastní příspěvek do konce daného měsíce v minimální výši 300 Kč.

POZOR

• SP nelze žádat zpětně (za dodatečně doplacené měsíce).
• SP se vztahuje pouze na příspěvky účastníka (neposkytuje se na příspěvky zaměstnavatele).
SP jsou připisovány podle výše příspěvku účastníka, která je sjednána ve smlouvě (příspěvek účastníka je možné v průběhu spoření kdykoliv změnit dodatkem ke smlouvě).

Daňové výhody účastníků

Účastník penzijního spoření si může od základu daně z příjmu fyzických osob odečíst roční úhrn vlastních příspěvků až 24 000 Kč. Maximální výhodu je možné získat při vlastním příspěvku od 36 000 Kč za rok (3 000 Kč měsíčně a více). Na daních tak může ušetřit až 3 600 Kč/rok.
Pokud účastník splňuje podmínky pro uplatnění daňové výhody z III. pilíře, po skončení kalendářního roku mu penzijní společnost automaticky zasílá potvrzení o výši zaplacených příspěvků, které využije při uplatnění odpočtu ze základu daně. Tento doklad zaměstnanec předá svému zaměstnavateli.

Daňové úlevy zaměstnavatelů

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření je zvýhodněn pro zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za rok/1 zaměstnance (úspora 34 % na odvodech soc. a zdrav. pojištění, daňově uznatelný náklad v plné výši).

Výhody spoření na penzi u KB PS

V uplynulých letech jsme získali několik nezávislých ocenění. Titul Nejlepší správce penzijních fondů v České republice, udělený mezinárodním finančním portálem Global Banking & Finance Review, jsme obhájili již šestkrát. V roce 2015 a 2016 jsme se umístili mezi třemi nejlepšími penzijními společnostmi v domácím ocenění Fincentrum Banka roku. S 532 tisíci účastníků patříme k největším penzijním společnostem na českém trhu. Účastníci doplňkového penzijního spoření mohou měnit strategii spoření libovolně během celého roku, první dvě změny jsou ZDARMA.

Počet aktivních účastníků KB PS k 31. 12. 2018
Fondy PP (TF) DPS (ÚF)
Počet účastníků 392 686 139 700
Objem aktiv ve fondech spravovaných KB PS k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)
Fondy PP (TF) DPS (ÚF)
Objem aktiv 52 196 5 333

O jakých výhodách KB Penzijní společnosti se chcete dozvědět více?

Stabilita a finanční jistota KB Penzijní společnosti

  • stabilní a silný akcionář: 100% vlastníkem je Komerční banka, a.s.
  • 25 let historie a zkušeností
   • KB PS se opakovaně stala podle hodnocení porot prestižního mezinárodního magazínu World Finance a finančního portálu Global Banking & Finance Review Nejlepší penzijní společností v ČR pro rok 2011 - 2016. V domácím ocenění Fincentrum Banka roku se v letech 2015 a 2016 umístila mezi třemi nejlepšími penzijními společnostmi, v roce 2017 byla titulem Banka roku oceněna celá skupina KB, v roce 2018 skončila na 2. místě.
  • možnost čerpat znalosti a zkušenosti ze skupiny Komerční banky a jejím prostřednictvím i mezinárodní skupiny Société Générale, jedné z největších finančních skupin v Evropě

1 % z kreditních karet KB do III. pilíře

Zajímavou výhodu nabízí Komerční banka pro své klienty, kteří využívají kreditní karty Lady karta a A karta. Komerční banka zašle na účet penzijního spoření u KB PS těmto klientům příspěvek ve výši 1 % z objemu realizovaných bezhotovostních plateb touto kartou do výše 6 000 Kč/rok. I běžný klient tak může získat zajímavý příspěvek ke svému spoření na penzi i přesto, že kreditní kartou utrácí.

Více informací o kreditních kartách a podmínkách příspěvku získáte na www.LadyKarta.cz a www.Akarta.cz.

Kreditní karty KB 2019

Věrnostní RELAX program KB PS

Věrnost se vyplácí. Vyberte si z mimořádně zvýhodněných nabídek lázeňských a rekreačních pobytů, které připravili pro klienty KB Penzijní společnosti naši obchodní partneři. Pečlivý výběr partnerů Relax programu je zárukou kvality nabízených služeb. Seznam partnerů s detailním popisem jejich nabídek pro účastníky spoření na penzi u KB PS najdete ZDE.

Stačí předložit platnou věrnostní kartu Sphere nebo kopii smlouvy o penzijním spoření u KB Penzijní společnosti (nebo Penzijního fondu KB), nahlásit její číslo a dovolená plná relaxace může začít.

Ať už se rozhodnete relaxovat kdekoliv, přejeme vám mnoho slunečných dní prožitých v kruhu vašich blízkých a přátel.

Dosažitelnost

KB Penzijní společnost disponuje jednou z nejširších sítí partnerů a odborníků na českém trhu. Smlouvu o penzijním spoření s KB Penzijní společností lze uzavřít na kterékoli ze čtyř set poboček Komerční banky, u poradců Modré pyramidy stavební spořitelny nebo v široké síti našich smluvních finančních partnerů.

Na všech těchto místech můžete kdykoli změnit všechny údaje uvedené ve smlouvě (např. zvýšit či snížit měsíční příspěvek, změnit adresu, požádat o výplatu dávek apod.) a získat informace o penzijním spoření u KB Penzijní společnosti.