Často hledané

Předdůchod

  • Co je předdůchod?

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidelné dávky z doplňkového penzijního spoření, která může být vyplácena po odpoření 60 měsíců a nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku (u stanovení věku žen se postupuje jako u mužů stejného data narození). Nejkratší doba pro výplatu předdůchodu je 24 měsíců. Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do penze dříve a za výhodnějších podmínek, než poskytuje předčasný starobní důchod od státu. Z hlediska důchodového pojištění je předdůchod vyloučenou dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací základ pro výpočet státního důchodu. Při výplatě prostředků formou předdůchodu se nedaní příspěvky zaměstnavatele. Nejedná se tedy o tzv. předčasný důchod.  


  • Kdy se hodí? 

Předdůchod se hodí zejména ve chvíli kdy:

-  vám zbývá 5 a méně let před důchodem

-  přijdete o zaměstnání 

-  nemůžete pracovat, např. ze zdravotních důvodů


  • Jaké jsou podmínky? 

-  předdůchod můžete využít až 5 let před stanoveným důchodovým věkem (odchod do předdůchodu u žen neovlivňuje počet dětí)

-  musíte mít odspořeno alespoň 60 měsíců

-  nejkratší doba pro výplatu předdůchodu jsou alespoň 2 roky 

-  minimální částka, kterou můžete měsíčně čerpat, je 30 % z průměrné mzdy za předchozí kalendářní rok 

-  pro čerpání je tedy nutné mít na smlouvě naspořenou dostatečnou částku

-  předdůchod můžete využít jen u doplňkového penzijního spoření (tj. u smlouvy uzavřené od roku 2013)


  • Leták ke stažení