Moje penzijní strategie

Strategie šitá přímo pro vás

Dáváte přednost vyššímu výnosu a akceptujete rizikovější přístup při správě vašich peněz nebo raději sázíte na jistotu? Chceme vám nabídnout to nejlepší pro vás. Jako krejčí potřebuje míry, aby ušil padnoucí oblek, i my se o vás potřebujeme dozvědět více - vaše znalosti a zkušenosti, cíle, toleranci k riziku, to vše hraje při správě vašich peněz důležitou roli. A protože každý náš klient to má jinak, nenabízíme  konfekční velikosti a nově jsme se rozhodli ušít strategii na míru přímo pro vás.

Strategie spoření představuje způsob rozložení vašich prostředků v účastnických fondech. Aktuálně KB Penzijní společnost nabízí svým klientům čtyři účastnické fondy:

Jednotlivé fondy se liší svým investičním zaměřením, rizikovostí a potenciálním výnosem.

Jak může vypadat vaše osobní strategie?

Dynamický typ klienta

Konzervativní typ klienta

Pokud nebudete spokojeni s našim doporučením, můžete si rozložení do fondů zvolit sami.

Změnu rozložení fondů můžete provádět kdykoliv během spoření, a to ZDARMA.

Doplňkové služby - ZDARMA

Zkonzervativnění 

Deset let před vaším odchodem do důchodu začneme postupně přesouvat vaše prostředky z rizikovějších fondů do fondů konzervativních, abychom ochránili vaše úspory před nečekanými výkyvy na finančních trzích.

Vyvažování fondů

Pohyby na finančních trzích mohou způsobit změny v rozložení vašich fondů. Služba pravidelně vyváží hodnotu vašeho majetku ve fondech zpět na rozložení sjednané ve smlouvě.

Postupné rozinvestování 

Jedná se o službu snižující riziko nevhodného načasování vkladů účastníků

Strategie nabízené před 5.2.2022

Pokud máte ještě jednu z původních strategii, nic se pro vás nemění. Na Moji penzijní strategii můžete přejít kdykoliv sjednáním dodatku, a to ZDARMA.

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU