O co se jedná?

 • Jedná se o službu snižující riziko nevhodného načasování vkladů účastníků.

Jak to funguje?

 • zaslané prostředky klienta jsou vloženy do KB Peněžního účastnického fondu (dále jen „PUF“), z něhož probíhá postupné rozinvestování do fondů KB PS dle aktuálně platné strategie spoření "
 • z PUF se v každém oceňovacím cyklu v průběhu následujících cca 2 let (přesně 104 týdeních oceňovacích cyklů) odinvestuje poměrná částka peněz, za níž se následně nakupují penzijní jednotky (dále jen "PJ") účastnických fondů z platné strategie spoření, a to za cenu dle aktuální tržní situace
 • v dlouhodobém horizontu tak klient investuje za průměrnou cenu, čímž snižuje riziko nevhodného načasování nákupu penzijních jednotek (viz modelová situace)

Uvedený graf uvádí ilustrativní příklad možného vývoje hodnoty penzijní jednotky účastnického fondu. 

Pro koho je to vhodné?

 • pro klienty, kteří se převádí z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření
 • pro klienty, kteří se převádí z jiné penzijní společnosti
 • pro klienty, kteří provádí mimořádný vklad na určitý měsíc (např. pro daňový odpočet), nebo jednorázový vklad pro předplatné na budoucí období

Co je ještě dobré vědět?

 • klient může mít zároveň více vkladů v různém stadiu rozinvestování a je nutné ke každému jednotlivému vkladu sepsat dodatek ke smlouvě. Dodatek musíte sepsat na pobočce KB nebo u našich externích partnerů 
 • minimální částka pro rozinvestování mimořádneho vkladu je 24 000 Kč
 • pro převod z TF do DPS u KB PS, nebo převod z jiné penzijní společnosti není stanovena žádná minimální částka
 • službu lze sjednat ZDARMA v pobočkové síti Komerční banky, nebo u našich externích partnerů
 • mimořádný vklad = vklad na určitý měsíc (obvykle pro daňový odpočet), kdy se částka dále nerozúčtovává
 • jednorázový vklad = vklad umístěný do "peněženky" pro předplatné na budoucí období, kdy se vklad postupně rozpouští dle smluvně sjednané měsíční částky a účastník na něj postupně získává jak státní příspěvek, tak případně i daňový odpočet

Jak mohu službu ukončit?

 • po provedení 104 splátek se služba ukončí automaticky
 • kdykoliv dodatkem na žádost účastníka
 • po vyčerpání peněžních prostředků určených pro dané rozinvestování v PUF
 • přiznáním dávky z doplňkového penzijního spoření
 • při výpovědi nebo zániku smlouvy

Podrobnější informace

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU