Ocenění

KB PS mezi třemi nejlepšími penzijními společnostmi v ocenění Fincentrum Banka roku 2016

KB PS obsadila třetí místo mezi penzijními společnostmi na 15. ročníku ocenění Fincentrum Banka roku 2016. Odborná porota ocenila především skutečnost, že od 1. 1. 2016, kdy se nabídka produktů rozšířila i pro věkovou skupinu do 18 let, získala více než 17 % trhu. Aktiva účastníků spravuje největší správce aktiv v Evropě, společnost Amundi. Vysoce ceněná je nabídka strategií životního cyklu, které podle volby účastníka automaticky upravují rizikový profil jeho investice. Daňové výhody účastníků zase maximalizuje služba Daňové optimum.

Pavel Racocha, předseda představenstva KB PS, k tomu uvedl: „Mám velikou radost, že se usilovná práce a neutuchající péče o klienty odráží i ve vnímání naší společnosti externími odborníky. Toto skvělé hodnocení je spolu se 6 tituly „Nejlepší penzijní společnost v ČR“ od britské agentury Global Banking & Finance Review významným signálem pro naše účastníky, že si zvolili silného a důvěryhodného partnera. KB PS zaujímá významné postavení mezi největšími penzijními společnostmi na trhu. Za 20 let zhodnotila prostředky skoro 1,5 milionu klientů o více než 4 % ročně. Naši účastníci patří mezi nejloajálnější na trhu, měřeno délkou trvání smluv, a my si jejich přízně nesmírně vážíme.“