Bez poplatků za vícenásobnou změnu strategie v roce 2013 ve II. i III. pilíři.

Zvýhodnění pro účastníky, kteří letos uzavřou smlouvu u KB PS, spočívá v neuplatňování poplatku za změnu strategie i v případě vícenásobné změny v průběhu celého roku 2013.