Zvýhodnění pro účastníky KB PS, kteří si v roce 2013 uzavřou smlouvu ve II. pilíři

Uzavřete letos smlouvu do II. pilíře u KB PS a nebude vám účtován poplatek za obhospodařování prostředků a úplata za zhodnocení majetku za rok 2013.