Změny statutů účastnických fondů a transformovaného fondu KB Penzijní společnosti a nový Sazebník poplatků

Rozhodnutím České národní banky ze dne 26. ledna 2016 byly schváleny změny našich statutů účastnických fondů i statutu transformovaného fondu. Aktuální znění uvedených dokumentů, které nabyly právní moci ke stejnému datu, najdete pod Dokumenty v sekci „Doplňkové penzijní spoření“  a „Transformovaný fond“.
V návaznosti na tyto změny zveřejňujeme i nový Sazebník poplatků platný od 1. 2. 2016.