Zhodnocení transformovaného fondu za rok 2019

V roce 2019 dosáhl transformovaný fond zisku 321 mil. Kč, který byl celý rozdělen mezi jeho účastníky. Za rok 2019 připíšeme zhodnocení ve výši 0,6 % p.a. V transformovaném fondu spořilo ke konci roku 2019 více než 372 tis. účastníků.

Úrokové sazby v České republice, které jsou pro výkonnost Transformovaného fondu zásadní, pokračovaly v roce 2019 v mírném růstu. To se příznivě odrazilo na výnosech nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu a následně i na ročních výsledcích, které jsou lepší než v roce předcházejícím.

V souvislosti s COVID-19 bychom Vás rádi informovali o současném vývoji, který by neměl nijak dramaticky ovlivnit výnosy Transformovaného fondu v roce 2020. Ty jsou v čase díky jeho unikátní struktuře poměrně stabilní a s ohledem na znění statutu fondu ani nemohou být záporné. Fond garantuje majetek účastníků zákonným opatřením, které danou situací nebylo nijak dotčeno.

Roční výpisy Vám budou odeslány dne 7. 5. 2020.