Zhodnocení transformovaného fondu KB PS na úrovni inflace

Zisk Transformovaného fondu dosáhl v roce 2016 hodnoty 295,7 mil. Kč a k datu 4. 5. 2017 byl celý rozdělen mezi jeho účastníky, což představuje zhodnocení 0,66 % p. a., a je srovnatelné s úrovní inflace za loňský rok.

Na konci roku 2016 tvořily největší část majetku Transformovaného fondu KB české státní dluhopisy (součástí jsou i dluhopisy České exportní banky, za které převzal záruku stát). V pořadí druhou největší složkou byly korporátní dluhopisy. Třetí nejvýznamnější složkou portfolia byla depozita.  Bilanční suma Transformovaného fondu KB se k datu 31. 12. 2016 pohybovala na úrovni 49,9 mld. Kč.

Správa konzervativního portfolia prostředků byla v roce 2016 ovlivněna přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami na finančních trzích. To, spolu s kurzovým závazkem České národní banky a extrémním zájmem zahraničních investorů o české vládní dluhopisy na jedné straně a zákonem požadovanou zárukou každoročního pozitivního zhodnocení prostředků na straně druhé, znemožnilo dosáhnout ještě lepšího zhodnocení obhospodařovaných prostředků.

V transformovaném systému penzijního připojištění spoří s KB Penzijní společností 446 tisíc lidí. Přestože je od roku 2013 pro vstup nových klientů uzavřen a jejich počet se tak postupně snižuje, jeho účastníky se nám daří stabilizovat, a to především díky srozumitelnému vysvětlování výhod penzijního spoření a kvalitnímu servisu. Naše komunikace směrem k účastníkům byla zaměřena především na stabilitu penzijního spoření, v závěru roku 2016 jsme je aktivně informovali o úpravách v daňové oblasti pro rok 2017, které ještě více zatraktivnily penzijní spoření jak pro ně samotné, tak i jejich zaměstnavatele. Výsledky KB Penzijní společnosti byly v roce 2016 pozitivně ovlivněny zejména dalším nárůstem objemu spravovaných aktiv v transformovaném fondu.


Již pošesté v řadě nás ocenil britský finanční portál Global Banking & Finance Review, který patří mezi světově nejnavštěvovanější on-line časopisy o mezinárodním bankovnictví a finančním sektoru. Po prozkoumání našich výsledků se opět rozhodl vyznamenat KB PS titulem Nejlepší penzijní společnost v České republice pro rok 2016. V domácí soutěži Banka roku 2016 se KB PS již podruhé za sebou zařadila mezi tři nejlepší společnosti na českém trhu spoření na penzi.

V letošním roce chceme ještě více posilovat naše silné stránky, tedy kvalitní servis pro klienty, účastníky penzijního spoření, spolupracující zaměstnavatelské organizace, obchodní partnery i zaměstnance. Vzhledem k tomu, že se od letošního roku zvyšují daňové odpočty jak pro příspěvky účastníků, tak zaměstnavatelů, zaměříme se na další popularizaci penzijního spoření jako nejvýhodnějšího zaměstnaneckého benefitu. Chystáme se rovněž významným způsobem zvýšit podíl elektronické komunikace s klienty, zejména pak usnadnit přístup k základním dokumentům, jakými jsou roční výpisy nebo daňová potvrzení. Využijeme k tomu úpravy interních procesů a elektronických komunikačních kanálů.