Výplata prostředků účastníkům zrušeného II. pilíře.

KB Penzijní společnost ze svého účtu odešle prostředky účastníkům zrušeného II. pilíře dne 18. 11. 2016. Termín připsání na účty účastníků je závislý na době mezibankovního platebního styku.

KB PS tak splní zákonný limit vyplacení naspořených prostředků do 31. 12. 2016.

Prostředky účastníků, kteří KB PS včas neoznámili své rozhodnutí, jakým způsobem chtějí prostředky vypořádat, budou odeslány na účet správce pojistného (Finanční úřad).