Výplata prostředků účastníkům zrušeného II. pilíře.

Dne 18. 11. 2016 odeslala KB Penzijní společnost ze svého účtu prostředky účastníkům zrušeného II. pilíře. Termín připsání na účty účastníků je závislý na době mezibankovního platebního styku.
KB PS tak plní zákonný limit vyplacení naspořených prostředků do 31. 12. 2016.

Prostředky účastníků, kteří KB PS včas neoznámili své rozhodnutí, jakým způsobem chtějí prostředky vypořádat, budou dle zákona odeslány na účet správce pojistného (Finanční úřad) na přelomu roku. Zde si pak klienti budou moci požádat o jejich výplatu, případně doplatit pojistné na důchodové pojištění za dobu své účasti v důchodovém spoření
 
Více informací najdete ZDE