Výpisy za rok 2009

Změny, doplnění smlouvy či případnou reklamaci zjištěných nesrovnalostí ve výpisu zašlete fondu písemně nejpozději do 30 dnů po obdržení výpisu na adresu P. O. Box 180, 130 11 Praha 3 nebo toto učiňte osobně v sídle fondu na adrese Lucemburská 7, Praha 3 a v kterékoliv pobočce Komerční banky.