Vybrané informace o hospodaření penzijních společností

KB Penzijní společnost eviduje více než 532 tisíc aktivních účastníků. Objem spravovaných aktiv přesáhl k 30. červnu 2018 padesát pět miliard Kč.

Největší podíl na počtu účastníků i na objemu prostředků má i nadále transformovaný fond, který je od konce roku 2012 uzavřen pro vstup nových klientů. Lidé z něj pouze postupně odcházejí. Buď přecházejí do účastnických fondů, kde pokračují ve spoření, nebo splní podmínky pro výplatu a peníze si vyberou.

V KB PS, stejně jako v ostatních penzijních společnostech, sledujeme trend zvýšeného zájmu lidí o založení penzijního spoření. Účastnické fondy KB PS zaznamenaly nárůst počtu účastníků o téměř 26 %. Z celkového počtu 884 tisíc klientů DPS jich v KB PS evidujeme více než 130 tisíc. Objem spravovaných prostředků našich účastníků DPS se meziročně navýšil o 52 % a překročil 4,6 miliard. Kč z celkových 36,7 mld. Kč.

Zhruba každému pátému účastníkovi DPS přispívá také zaměstnavatel. KB PS je mezi třemi penzijními společnostmi s nejvyšším počtem účastníků s příspěvkem zaměstnavatele. Jeho průměrná výše na penzijním trhu je 866 Kč, u KB PS 919 Kč.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané mohou prostřednictvím penzijních společností spořit s výrazným finančním přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním spoření mají již výraznější investiční charakter a umožňují zájemcům zvolit vlastní strategii spoření podle předpokládané doby spoření a rizikového profilu. Zachovaly si však ostatní výhody penzijního připojištění – státní příspěvek, daňová zvýhodnění, příspěvek zaměstnavatele a velmi nízké, zákonem regulované poplatky.