Vybrané informace o hospodaření KB Penzijní společnosti za 1. pololetí 2016

V obou pilířích spoření na penzi eviduje KB Penzijní společnost více než 551 tisíc aktivních účastníků. Objem spravovaných aktiv přesáhl k 30. červnu 2016 padesát miliard Kč.

Největší podíl na počtu účastníků i na objemu prostředků má i nadále Transformovaný fond. Přesto, že je od konce roku 2012 uzavřen pro vstup nových klientů, si udržuje s 459 140 účastníky 11% podíl na trhu. Prostředky účastníků stále rostou, k 30. 6. 2016 překročily 45 mld. Kč, což řadí KB PS mezi 3 nejsilnější penzijní společnosti.
Tam patří i s počtem účastníků v doplňkovém penzijním spoření (DPS). Ke konci prvního pololetí evidujeme 77 970 účastníků a zaujímáme téměř 17% podíl na trhu. Objem spravovaných prostředků účastníků DPS překročil 1,78 mld. Kč.
V letos rušeném II. pilíři zaujímáme s 14 162 účastníky (skoro 17% podíl na trhu) i objemem spravovaných prostředků 665 milionů Kč (téměř 20% podíl na trhu) pomyslné 2. místo mezi penzijními společnostmi. 

Dlouhodobé skvělé výsledky KB Penzijní společnosti dokládají také nezávislá ocenění, která získala. V roce 2016 obhájila již pošesté titul Nejlepší správce penzijních fondů v České republice, udělený finančním portálem Global Banking & Finance Review. V tomto ocenění KB PS nenašla přemožitele od roku 2011.