Vše směřuje k ukončení II. důchodového pilíře k 1. lednu 2016

12. 11. 2014 rozhodla vláda, že spoření do II. pilíře bude ukončeno k 1. lednu 2016. Peníze si lidé budou moci vybrat třemi způsoby. Rozhodnou tak sami o všech prostředcích, které si na důchodových účtech nashromáždili.

Budou–li splněny všechny zákonné předpoklady, uvolní fondy peníze v průběhu roku 2016. Do konce března 2016 dostanou všichni účastníci II. pilíře u KB PS vyrozumění o zrušení důchodového fondu s výzvou, jak si přejí naspořené prostředky vyplatit. Do září 2016 musí účastníci oznámit, kterou z možností zvolili:

  1. Převod prostředků na svůj účet doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění (III. pilíř).
  2. Převod prostředků na bankovní účet či jejich výběr v hotovosti.
  3. Převod části prostředků odpovídající vyvedenému důchodovému pojištění (3 %)  zpět do státního systému – bude třeba řešit s Českou správou sociálního zabezpečení (účastníci tak budou moci po zrušení II. pil. uspořené odvody doplatit zpět do veřejného důchodového systému; penze od státu by se jim pak v budoucnu kvůli zapojení do této reformy vůbec nekrátila).

Vypořádání by mělo být ukončeno do konce roku 2016. Lidem, kteří peníze státu nevrátí, se mírně zkrátí budoucí státní důchod – nezapočte se jim do něj pojistné, které dostávali na soukromé spoření a které si ponechali.

Po vydání zákonné úpravy získají všichni účastníci II. pilíře KB PS potřebné informace a podporu s vypořádáním II. pilíře v široké síti poboček Komerční banky, u poradců Modré pyramidy nebo u partnerských finančních poradců.

KB Penzijní společnost patří mezi stabilní penzijní společnosti s předpokladem dlouhodobého rozvoje. Letos jsme oslavili 20 let úspěšné existence. Naší prioritou jsou kvalitní služby a profesionální poradenství našim účastníkům.