U KB PS bez poplatků i pro III. pilíř

Představenstvo KB PS se na svém zasedání rozhodlo neúčtovat v účastnických fondech III. pilíře po celý rok 2013 úplatu za obhospodařování prostředků a úplatu za zhodnocení majetku, a to s účinností od 1.3.2013.