Transformovaný fond KB Penzijní společnosti připíše 1,44 % p.a.

V Praze, 31. března 2014 - Transformovaný fond KB  Penzijní společnosti (dále jen TF) připíše účastníkům za rok 2013 solidní zhodnocení 1,44 % p.a. 

„Při velmi nízkém riziku považuji zhodnocení ve výši 1,44 % v době extrémně nízkých úrokových sazeb za dobrý výsledek. Při zohlednění připsaných státních příspěvků a daňového zvýhodnění představuje spoření v TF nejen velmi bezpečnou, ale i výnosnou formu spoření na penzi,“ uvádí k výsledkům Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Ke konci roku 2013 spravovala KB Penzijní společnost v TF prostředky více než 537 tisícům účastníků v celkovém objemu přesahujícím 35,7 mld. Kč. Oproti konci roku 2012 se tak objem aktiv pod správou zvýšil o více než 12 %.

Změny ve výši státních příspěvků vedly také k nárůstu průměrného příspěvku účastníka, a to z 562 Kč ke konci roku 2012 na 667 Kč ke konci roku 2013. Na maximální státem vyplácenou podporu přesto dosáhlo v TF stále jen 27 % účastníků.

Stabilitu spoření v KB Penzijní společnosti podpořil fakt, že jako jedna ze dvou společností na trhu vykázala za rok 2013 ziskové hospodaření.

KB Penzijní společnost hospodařila v roce 2013 se ziskem přesahujícím 54 milionů Kč. Ke konci roku ve svých fondech spravovala prostředky pro více než 570 tisíc účastníků v objemu více než 36 mld. Kč.

Z hlediska objemu spravovaných prostředků ve II. pilíři je KB Penzijní společnost druhou největší společností na českém trhu (aktiva pod správou 65,1 mil. Kč). V nově vzniklých fondech III. pilíře patří KB Penzijní společnosti s aktivy pod správou ve výši 171,9 milionu Kč třetí příčka na českém trhu.

Monika Klucová                                                                                                      Michal Teubner
tisková mluvčí                                                                                                         specialista tiskového centra
tel.: +420 955 532 132                                                                                           tel.: +420 955 532 758   
monika_klucova@kb.cz                                                                                       michal_teubner@kb.cz