Systém soukromého spoření novelizován. Většina úprav již platná.

Systém soukromého spoření na penzi byl v samém závěru roku 2015 novelizován. 1. ledna 2016 vstoupily v platnost schválené změny, s výjimkou daňových úlev, u kterých je účinnost odložena od 1. 1. 2017.

Nejvýznamnější změny

  • Spoření na penzi pro všechny bez omezení věkuuzavřít smlouvu nezletilému může zákonný zástupce nebo jím zmocněná osoba. Otevírá se tak další možnost spoření se státní podporou, které můžete uzavřít svým potomkům, naučit je spořit si, a připravit jim tak základ pro jejich spokojenější penzi. V roce, kdy účastník dosáhne věku 18 let a jeho spořící doba trvala min. 10 let, je možné vybrat až 1/3 vlastních příspěvků částečným odbytným a použít například na financování studia.
  • Snížení věku potřebného pro nárok na výběr naspořené částky formou penze nebo jednorázového vyrovnání – hranice čerpání penze je snížena na 60 let.
  • Při čerpání penze na období deset let a více bude výplata osvobozena od daně z výnosů - výnosy se nebudou danit 15 %.
  • Upravují se některé poplatky pro účastníky – jejich aktuální výši naleznete v Sazebníku poplatů ZDE.

S  benefity, které toto dlouhodobé spoření nabízí, jako je státní příspěvek až 2 760 Kč ročně, daňové úlevy a možnost čerpání předdůchodu již 5 let před důchodovým věkem, je tento produkt v čele srovnatelných produktů na trhu.

Pokud ještě nemáte sjednané doplňkové penzijní spoření, volejte 999 525 999. Doporučíme optimální variantu důchodového spoření podle Vašich možností.