Spustili jsme službu postupného rozinvestování

O CO SE JEDNÁ?

 • jedná se o službu snižující riziko nevhodného načasování vkladů účastníků

JAK TO FUNGUJE?

 • zaslané prostředky klienta jsou vloženy do KB Peněžního účastnického fondu (dále jen „PUF“), z něhož probíhá postupné rozinvestování do fondů KBPS dle aktuálně platné strategie spoření (životního cyklu / individuální strategie)
 • z PUF se v každém oceňovacím cyklu v průběhu následujících cca 2 let (přesně 104 oceňovacích cyklů) odinvestuje fixní částka peněz, za níž se následně nakupují penzijní jednotky účastnických fondů z platné strategie spoření, a to za cenu dle aktuální tržní situace
 • v dlouhodobém horizontu tak klient investuje za průměrnou cenu, čímž snižuje riziko nevhodného načasování nákupu penzijních jednotek  (viz modelová situace)

PRO KOHO JE TO VHODNÉ?

 • pro klienty, kteří se převádí z Transformovaného fondu do Doplňkového penzijního spoření
 • pro klienty, kteří se převádí z jiné penzijní společnosti
 • pro klienty, kteří provádí mimořádný vklad na určitý měsíc (např. pro daňový odpočet), nebo pro předplatné na budoucí období

CO JE JEŠTĚ DOBRÉ VĚDĚT?

 • klient může mít zároveň více vkladů v různém stadiu rozinvestování
 • minimální částka pro mimořádný vklad je 24 000 Kč
 • pro převod z TF do DPS u KB PS, nebo převod z jiné penzijní společnosti není stanovena žádná minimální částka
 • službu lze sjednat ZDARMA v pobočkové síti KB, nebo u vybraných externích partnerů
 • mimořádný vklad = vklad na určitý měsíc (obvykle pro daňový odpočet), kdy se částka dále nerozúčtovává
 • jednorázový vklad = vklad umístěný do peněženky pro předplatné na budoucí období, kdy se vklad postupně rozpouští dle sjednané měsíční částky sjednané ve smlouvě a účastník na něj postupně získává jak státní příspěvek, tak případně i daňový odpočet

JAK MOHU SLUŽBU UKONČIT? 

 • po provedení 104 splátek se služba ukončí automaticky
 • kdykoliv dodatkem na žádost účastníka
 • po vyčerpání peněžních prostředků určených pro dané rozinvestování v PUF
 • přiznáním dávky z doplňkového penzijního spoření
 • při výpovědi nebo zániku smlouvy

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE