Spořit na penzi s KB Penzijní společností se vám v roce 2014 vyplatilo

Druhý rok po důchodové reformě si KB PS utvrdila svou pozici mezi nejsilnějšími penzijními společnostmi na trhu. V počtu účastníků důchodových fondů II. pilíře jsme s počtem 13 987 účastníků na druhé pozici. V počtu účastníků nových účastnických fondů III. pilíře obsazujeme 3. pozici s 43 437 účastníky. A stejné místo KB PS patří také v celkovém objemu spravovaných prostředků se 40,5 mld. Kč. KB Penzijní společnost dokázala v roce 2014, stejně jako v roce 2013, hospodařit se ziskem. To se, kromě jedné výjimky, žádné další penzijní společnosti na trhu nepodařilo. Veškerý zisk byl ponechán ve společnosti na posílení její kapitálové síly, která umožní investovat prostředky účastníků ještě efektivněji.

Ve II. pilíři, který bude ukončen v roce 2016, jsme našim účastníkům, investujícím v dynamickém důchodovém fondu s ročním zhodnocením 4,24 %, zhodnotili jejich prostředky nejlépe na trhu důchodového spoření. Účastníci v těchto fondech mohli ukládat 3 % z povinných odvodů na sociální pojištění, zároveň 2 % přidat z vlastních příjmů. V příštím roce si určí, zda tyto peníze převedou na své účty ve III. pilíři (do penzijního připojištění nebo do doplňkového penzijního spoření). Další možností podle připravovaného zákona bude převedení částky na vlastní bankovní účet s možností doplacení 3 % do státního důchodového systému.

Dynamický fond III. pilíře si zhodnocením 5,8 % p.a. vybojoval třetí pozici mezi všemi účastnickými fondy na trhu. To je v kontextu současných extrémně nízkých úrokových sazeb mimořádný výsledek. Žádný námi spravovaný fond nebyl ovlivněn ztrátou v souvislosti s investováním v Rusku, jehož měna i burzovní trh padají. „Námi řízené fondy nemají žádnou přímou investici v Rusku. Neinvestovali jsme do ruských vládních ani korporátních dluhopisů,“ uvedl výkonný ředitel KB PS Pavel Racocha.

V loňském roce jsme zaznamenali nárůst zájmu o účastnické fondy III. pilíře. Počet jejich účastníků se u KB PS více než zdvojnásobil, z 19 890 na 43 437. Celkově v nich na přelomu loňského a letošního roku bylo uloženo 4,8 miliard korun, loňský přírůstek z toho tvořily 3,5 miliardy Kč. Rostoucí zájem se projevil hlavně ve druhém pololetí.

Velmi úspěšné byly také transformované fondy, které jsou již 2 roky uzavřené pro vstup nových účastníků, a jejich počet tedy klesá. Celkový objem spravovaných prostředků ve všech transformovaných fondech naopak vzrostl o více než 31 miliard Kč a překročil 312 miliard Kč. Nárůst jsme zaznamenali také v  Transformovaném fondu KB PS, kde objem prostředků narostl o 11 % na 39,6 miliard Kč. To se také pozitivně promítlo na výsledném zisku 508 milionů Kč, který bude celý rozdělen mezi účastníky a znamená zhodnocení vložených prostředků na úrovni 1,35 % p.a.  V prostředí nízkých úrokových sazeb se nám podařilo reálně zhodnotit prostředky našich účastníků nad úroveň inflace (0,4 %), a to také díky vhodně zvolené investiční a obchodní strategii.

Přestože některé penzijní společnosti se snaží účastníky transformovaných fondů přesvědčit, aby své úspory převedli do účastnických fondů, KB PS tuto cestu zatím nevolí. „Neoslovujeme klienty Transformovaného fondu a nemotivujeme je k přestupu do účastnických fondů. Hlavním důvodem je to, že vláda dosud nevyjasnila budoucnost doplňkového penzijního spoření – tedy třetího pilíře. Nepovažuji za vhodné ve stávající nejistotě přesvědčovat klienty ke změně,“ uvedl Pavel Racocha.

Naše úsilí být pro naše účastníky dobrým partnerem ve spoření na penzi bylo již popáté v řadě mezinárodně oceněno titulem „Nejlepší penzijní fond v České republice“ od britského finančního portálu Global Banking & Finance Review, který patří mezi světově nejnavštěvovanější online časopisy o mezinárodním bankovnictví a finančním sektoru. Oslavili jsme zároveň dvacetileté úspěšné působení na trhu.

Co chystáme v roce 2015?
V roce 2015 stejně jako v předchozích 20 letech pokračujeme ve snaze co nejlépe a hlavně bezpečně spravovat prostředky našich účastníků. Soustředíme se zejména na to, aby všichni využívali toto spoření efektivně a čerpali maximum státních příspěvků a daňových úlev. Chceme zároveň rozšířit elektronickou komunikaci s našimi účastníky s využitím naší unikátní on-line aplikace „Můj penzijní účet“.