Spoření na penzi od 1. ledna 2017 daňově výhodnější

Od roku 2017 se zvyšují daňové úlevy z penzijního spoření.

Vyšší úspory na daních pro účastníky
Od základu daně za rok 2017 bude možné odečíst příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření do maximální výše 24 000 (za rok 2016 je to max. 12 000 Kč). Optimální částka, která maximalizuje jak státní příspěvek, tak daňovou úlevu, se tak od ledna 2017 zvyšuje na 3 000 měsíčně. Změna daňových odpočtů se projeví v daňovém přiznání za rok 2017 podávaném v roce 2018.
(Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu)

Zvýšení limitu pro příspěvek zaměstnavatele
Zvyšuje se možnost zvýhodněného příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření z 30 000 Kč na 50 000 Kč na jednoho zaměstnance za rok.
(Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění, § 6, odst. (9), písm. p) 

Z příspěvku zaměstnavatele do tohoto limitu:

  • zaměstnavatel neodvádí sociální a zdravotní pojištění, takže uspoří 34 % nákladů oproti přímému navýšení mzdy zaměstnanci,
  • zaměstnanec neodvádí sociální a zdravotní pojištění, takže uspoří 11 % oproti přímému navýšení mzdy; příspěvek zaměstnavatele mu do výše limitu nezvyšuje základ pro výpočet daně z příjmu.