Sloučení účastnických fondů KB PS


Rozhodnutím České národní banky ze dne 19. 12. 2014 vyhověl regulátor žádosti KB Penzijní společnosti a povolil sloučení KB zajištěného účastnického fondu (zanikající fond) s KB Vyváženým účastnickým fondem (přejímající fond). Den zániku byl stanoven na 1. 2. 2015. K tomuto datu se účastníci KB zajištěného účastnického fondu stávají automaticky účastníky KB vyváženého účastnického fondu, pokud se nerozhodnou jinak. Účastníci KB Penzijní společnosti, a.s., mají v této souvislosti právo požádat o bezplatnou změnu strategie spoření nebo o převod prostředků k jiné penzijní společnosti. Výměna penzijních jednotek fondů bude provedena za hodnoty ke dni zániku fondu. Klientům nejsou za výměnu účtovány žádné mimořádné poplatky.

Klienti budou o sloučení fondu v nejbližších týdnech informováni dopisem.

Statut KB vyváženého účastnického fondu KB Penzijní společnosti, a.s., naleznete ZDE.