Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností

Hrušně pro Mendela a dalších 8 projektů si odnáší 1,7 milionu korun

Chránit krajinu před erozí, vybudovat studánky, postavit ptačí budky a zídky pro ještěrky nebo obnovit prameny. To je cílem devíti obcí a neziskovek, které získaly grant na výsadbu alejí a péči o krajinu v jejich okolí. KB Penzijní společnost projekty podpoří částkou přes 1,7 milionu korun.

V programu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností, který organizuje Nadace Partnerství, mohly právnické osoby žádat až o 400 tisíc korun. Z něj mohou kromě stromů financovat také pořízení laviček, informačních a vzdělávacích panelů nebo prvků pro zvěř, jako jsou bidýlka pro dravce nebo budky pro ptáky. Z 23 žádostí podpořila komise 9 projektů z 5 krajů..

Obnovy se dočká stará třešňová alej v Čisté, vznikne ovocný sad u Kohoutova nebo vyroste 200 hrušní na počest J. G. Mendela. Kromě výsadby plánují grantisté zvelebit okolí alejí a připravit krajinu na změny klimatu budováním tůní. Křižanovice v aleji postaví kamennou zídku pro ještěrky a herní naučnou tabuli o živočiších žijících v polní krajině jižní Moravy.

Chceme podporovat aktivity, jejichž hodnota a trvání přesahuje do budoucnosti. Je pro nás důležité spolupracovat na regionálních činnostech, které pomohou rozvoji a zachování krajiny“, uvádí Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy,” vypočítává Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství

Všem zájemcům o granty děkujeme. Výhercům gratulujeme a pevně věříme, že všem ostatním to příště určitě výjde.

Budeme se těšit.