Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností 2023

Tento rok opět společně s Nadací Partnerství vypisujeme grant na výsadbu nových alejí, stromů,apod. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

Důležité informace:

  • Příjem žádostí: do 28. 4. 2023, včetně.
  • Finanční rozsah grantu: 50 až 250 tisíc Kč
  • Možná realizace: od 1. 9. 2023 do 30. 7. 2024
  • Podporované regiony: celá ČR 

Podmínky úspěšného přijetí žádostí:

Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách  https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese.

Těšíme se na vaše návrhy.