Rozhodnutí ČNB o úpravě penzijních plánů nabylo právní moci 24.3.2016

Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření (ve znění zákona č. 377/2015 Sb., dále ZDPS) si vyžádala i úpravu penzijních plánů. Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem, se rozhodla schválit změny penzijních plánů transformovaného fondu podle § 193 odst. 6 ZDPS ve spojení s § 9 odst. 3 zákona č. 42/1994 Sb. ve znění předpisů pozdějších (zákon penzijním připojištění se státním příspěvkem).
Rozhodnutí ČNB je přílohou této informace.