Rosteme rychle jako naše holčička

Rosteme rychle jako naše holčička, v počtu účastníků patříme mezi nejsilnější trojku na trhu.

Celkový počet účastníků v účastnických fondech všech penzijních společností vzrostl od počátku roku o 13 % (48 000) na celkových 416 000. Se 70 989 účastníky se KB PS řadí mezi 3 největší penzijní společnosti.

Na konci prvního čtvrtletí jsme v účastnických fondech spravovali prostředky účastníků ve výši 1,5 mld. Kč z celkových 11,9 miliard korun spravovaných všemi penzijními společnostmi.