Roční výpisy účastníků KB PS za rok 2013

Účastníci důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření, kteří měli v roce 2013 platnou smlouvu u KB PS, obdrželi na konci ledna 2014 roční výpis o stavu svého účtu k 31. 12. 2013. Při zjištění případných nedostatků se naši účastníci mohou obrátit na klientskou infolinku 955 525 999.

Účastníci transformovaného fondu obdrží roční výpis za rok 2013 po připsání výnosů z hospodaření na přelomu března a dubna 2014.