Roční výpisy účastníků KB PS za rok 2012

Všichni účastníci, kteří měli v roce 2012 platnou smlouvu u KB PS, obdrželi roční výpis o stavu svého účtu penzijního připojištění k 31. 12. 2012. Spolu s výpisem jim byla zaslána také zpráva o hospodaření s majetkem včetně složení investičního portfolia a informace pro účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti. Při zjištění případných nedostatků se mohou naši účastníci obrátit na klientskou linku  955 525 999.