Přizpůsobujeme portfolia fondů blížícímu se konci II. pilíře

KB Penzijní společnost již několik měsíců upravuje portfolia důchodových fondů, aby přizpůsobila investice kratšímu investičnímu horizontu, který očekává v souvislosti se zákonem připravujícím rušení II. pilíře (tento zákon prochází legislativním procesem). Podíl dynamičtějších investic je v jednotlivých fondech pozvolna snižován. Naopak roste váha konzervativních investic v podobě dluhopisů a depozit. Začátkem roku 2016 by již většina prostředků držených v důchodových fondech měla být převážně v podobě depozit. Postupný odprodej dynamických investic je plně pod kontrolou portfolio manažerů, kteří se snaží optimálním načasováním zajistit vyšší výnos pro účastníky. O úspěchu zvolené strategie hovoří výkonnosti vyváženého a dynamického fondu od počátku roku, které patří mezi jedny z nejlepších v odvětví.  

Jedním z cílů výše uvedených kroků je zvýšit komfort pro klienty a zajistit, aby pro ně zrušení II. pilíře nepřinášelo problémy. Díky výše uvedeným krokům, tak účastníci nemusí měnit svou strategii spoření a mohou až do ukončení II. pilíře setrvat při své stávající. Naspořené prostředky jsou již nyní postupně přesouvány do bezpečnějších depozit.  

Aktuální strukturu aktiv v jednotlivých fondech naleznete na níže uvedených odkazech:

KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s. 

KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.

KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.