Pozůstalostní penze se v KB Penzijní společnosti dědí

(reakce na reportáž, kterou odvysílala ČT1 28.1.2020)

28. 1. 2020 odvysílala ČT1 v pořadu „Černé ovce“ reportáž nazvanou „Pozůstalostní penze“, podle které zaniká nárok na výplatu pozůstalostní penze z penzijního připojištění při úmrtí oprávněné osoby a nevyplacené prostředky se stávají majetkem transformovaného fondu.

Prezentovaný způsob řešení je zcela odlišný od přístupu, který v těchto případech používá KB PS. Naši klienti tak mohou být naprosto klidní.

KB Penzijní společnost aplikuje následující postup :

  1. v případě úmrtí oprávněné osoby pobírající pozůstalostní penzi se dosud nevyplacený nárok stává předmětem dědictví po této osobě,
  2. o výplatu nároku po oprávněné osobě se standardně přihlásí notář řešící pozůstalost,
  3. výplaty ze strany KBPS proběhne bezprostředně po doložení usnesení o dědictví opatřeném doložkou o nabytí právní moci spolu s doručenou žádostí o výplatu prostředků.