Pomáháme také v Moravskoslezském kraji

KB Penzijní společnost ve spolupráci s Nadací Jistota podpořila Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Tato obecně prospěšná společnost byla založena jako občanské sdružení v roce 2003. Od té doby nepřetržitě poskytuje služby seniorům a osobám se zdravotním postižením. Darovanou částku 138 000 Kč využijí na osobní asistenci pro seniory, kteří zůstávající většinou osamoceni ve svých domácnostech. Šek zástupcům společnosti předali Miloš Rýznar z KB PS s Josefem Bugnerem z pobočky KB v Opavě.