Podporujeme začlenění domácích hospiců do systému hrazené zdravotní péče

KB Penzijní společnost a Nadace Jistota Komerční banky poskytly domácímu hospicu Cesta domů částku 80 000 Kč na podporu zpracování podkladů pro jednání se zdravotními pojišťovnami. Cílem je dosažení stavu, kdy by bylo mobilním hospicům umožněno vstoupit do systému zdravotnictví hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

„KB Penzijní společnost provází mnoho svých účastníků celým dospělým životem a pomáhá jim zabezpečit se finančně na stáří. Rozhodli jsme se v letošním roce podpořit aktivity hospiců, které mohou usnadnit poslední část života mnohým spoluobčanům. Cesta domů je pro nás garantem odpovědného a lidského přístupu k těmto lidem a jsme rádi, že můžeme přispět k proměně ve vnímání paliativní medicíny,“ vysvětlil Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

„Téměř všichni si přejeme odejít z tohoto světa v kruhu svých blízkých a v prostředí domova. Přesto umíráme právě tam, kde si to skoro nikdo z nás nepřeje – na akutním lůžku v nemocnici. V mnoha zemích západní Evropy je přitom domácí paliativní péče všeobecně dostupná a hrazená z veřejných prostředků, což lidem umožňuje dožít v jejich domácím prostředí, a zároveň s podporou moderní medicíny. Toho se také u nás snažíme projektem dosáhnout,“ dodal Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů.

Z poskytnutých prostředků bude realizováno porovnání organizačních a úhradových modelů zajištění mobilní paliativní péče v zemích Evropské unie. Studii zpracuje konsorcium univerzitních pracovišť paliativní medicíny sdružených v organizaci Evropská síť paliativního výzkumu (European Palliative research network). Dále bude z daru podporována pracovní skupina z řad odborníků v oblasti paliativní medicíny, která se pravidelně schází za účelem sdílení zkušenostní a odborných dat z oblasti paliativní medicíny.

„Jsme rádi, že můžeme napomoci v takto inovativním projektu a dosáhnout tak třeba v blízké době úspěšného zapojení domácí hospicové péče do systému hrazeného zdravotnictví,“  uzavřel Jiří Mifek, člen Správní rady Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.