Podporujeme projekt trénování paměti v terénu

KB Penzijní společnost a Nadace Jistota Komerční banky poskytly organizaci Spokojený senior – KLAS z.s., šek na 71 000 Kč pro podporu projektu Posilovna paměti, který je zaměřený na trénink paměti u osob trpících Alzheimerovou chorobou.

„Příspěvek umožní dojíždění odborných pracovníků do domácností klientů a domovů pro seniory trpících tímto onemocněním a také umožní pořídit speciální pomůcky určené pro posilování paměti, které budou účastníkům projektu bezplatně zapůjčeny. Tím dosáhneme toho, že rodina může se seniorem získané dovednosti procvičovat průběžně mezi návštěvami našeho pracovníka",  popsala připravovaný projekt předsedkyně představenstva Spokojeného seniora, Marcela Ondrůjová.
 
Organizace Spokojený senior - KLAS z.s., byla založena v Brně v roce 2014. Organizuje unikátní aktivizační programy pro seniory. Důvodem, proč organizace vznikla, bylo jasné vymezení a zacílení na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů, vzdělávání seniorů i osob o ně pečujících, podpora koordinátorů státní samosprávy při práci se seniory - dobrovolníky a realizace mezigeneračních aktivit.

Na fotografii (zleva) zástupkyně KB PS Michala Drachovská společně s předsedkyní představenstva organizace Spokojený senior – KLAS z.s, Marcelou Ondrůjovou a Tomášem Talašem z nadace KB Jistota.