Podporujeme mezigenerační setkávání dětí a seniorů

KB Penzijní společnost a Nadace Jistota Komerční banky poskytly Farní charitě Beroun částku šek na 187 312 Kč pro podporu seniorů a osob se zdravotním postižením, které má charita v péči. Příspěvek bude využit na financování edukačních programů pro děti MŠ a ZŠ z Berouna a okolí a také na mezigenerační setkávání.

 „Cílem projektu je sblížit dvě navzájem vzdálené generace, přiblížit dětem, které již nejsou zvyklé na život s prarodiči, co znamená stáří, proč je na místě zachovávat ke stáří úctu a také fakt, že demence je nemoc. Druhou částí je aktivizační program pro seniory Domova a Stacionáře sv. Anežky České a pravidelná setkávání se seniory z Berouna a okolí při trénování paměti,“ popsala připravovanou podporu ředitelka Farní charity Beroun, Jana Civínová.

„KB Penzijní společnost spravuje prostředky účastníků, kteří se rozhodli ještě v aktivním věku spořit si na penzi, a snížit tak propad ve svých budoucích finančních příjmech. Letos se spoření na penzi otevřelo i pro děti a nás oslovil tento projekt také z důvodu, že zapojuje právě děti. Prostřednictvím zážitkových her jim pomáhá představit si, co znamená žít s hendikepem, jak je pro některé lidi složité vykonat činnost, která je pro většinu ostatních automatická. Rozhodli jsme se podpořit aktivity, kdy děti a senioři jsou více spolu. Pomáhá to předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a posiluje jejich aktivní život,“ vysvětlil Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnosti.

 Na fotografii (zleva) předává předseda představenstva Pavel Racocha společně se členem dozorčí rady Nadace Jistota Čeňkem Polívkou šek ředitelce Farní charity Beroun Janě Civínové.