Podmínky pro získání dárku 3D brýle

Dárek 3D brýle VR Box získá klient KB, který v rámci marketingové kampaně zareaguje na zaslaný e-mail a uzavře si nejpozději do 31. 5. 2017 smlouvu doplňkového penzijního spoření s měsíčním příspěvkem účastníka min. 300 Kč. První příspěvek musí být připsán na účet KB PS do 31. 7. 2017 (včetně). Dárek bude účastníkovi zaslán poštou na kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě.