Penzijní fond Komerční banky zvýšil pololetní zisk na 348 milionů Kč

V prvním pololetí fond dosáhl třetí nejvyšší zisk a zároveň i nejvyšší pozitivní oceňovací rozdíly ze všech fondů na českém trhu.

„Výsledky letošního roku prokazují správnost strategie PF KB, která je založena na obezřetném investování a hledání dostatečně výnosných, přitom však velmi bezpečných investic pro zhodnocení vložených prostředků našich klientů. Rovněž pozitivní oceňovací rozdíly na úrovni více než 450 milionů korun jsou pro účastníky penzijního připojištění u PF KB velmi dobrou zprávou a garancí stabilního zhodnocování vložených prostředků v příštích letech,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky.

Bezpečné investování prostředků vložených do PF KB klienty zůstává prioritou fondu i pro nadcházející měsíce. Tomu odpovídá aktuální složení portfolia, jehož 81,2 % tvoří vysoce bezpečné vládní dluhopisy, 4,3 % prostředků je investováno v dluhopisech Evropské investiční banky, 6,3 % v korporátních dluhopisech a 8,2 % termínovaných depozitech (údaje o složení portfolia platné k 31. 8. 2010).

Díky výši dosaženého zisku za první pololetí roku 2010, konzervativní skladbě investičního portfolia a stabilním příjmům z bezpečných dluhopisů tak můžeme očekávat zhodnocení prostředků našich účastníků minimálně na úrovni 2 %.

Objem prostředků, které PF KB spravuje účastníkům penzijního připojištění, vzrostl ke konci druhého čtvrtletí meziročně o 5,62 % na 27,8 miliardy korun. Počet účastníků se zvýšil meziročně o čtyři tisíce na přibližně 500 tisíc osob.

Dr. Monika Klucová Michal Teubner
Vedoucí externí komunikace KB Komunikace KB
tel.: +420 955 532 132 tel.: +420 955 532 758
monika_klucova@kb.cz michal_teubner@kb.cz

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.

www.kb.cz                                                 www.socgen.com