Penzijní fond Komerční banky vykázal ke konci 1. čtvrtletí 2010 zisk 170 mil. korun

Zisk ve výši 170,145 mil. korun dosažený ke konci prvního čtvrtletí 2010 výrazně překonal výsledky za stejné období loňského roku. Představuje meziroční nárůst o více než 92 %.

K pozitivním výsledkům PF KB přispěly zejména změny v investičním portfoliu, které fond přijal v loňském roce a v prvních měsících roku letošního. „Díky velmi konzervativnímu složení investičního portfolia a stabilním příjmům z bezpečných dluhopisů můžeme nyní relativně přesně odhadovat zhodnocení v následujících letech. Za rok 2010 tak můžeme očekávat zhodnocení prostředků našich účastníků minimálně na úrovni 2 %, uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky. Investiční portfolio PF KB tvořily k 31. 3. 2010 z 93 % velmi bezpečné dluhopisy, zbylou část představují bankovní vklady.

PF KB upevnil svou pozici čtvrtého nejvýznamnějšího penzijního fondu na českém trhu - a to jak z hlediska počtu klientů, tak i objemu spravovaných aktiv. „Například jen v dubnu letošního roku vzrostl celkový počet účastníků Penzijního fondu Komerční banky o 1 184,“ doplnil Pavel Jirák.

Dr. Monika Klucová
Vedoucí externí komunikace KB
monika_klucova@kb.cz

Michal Teubner
Komunikace KB
tel.: +420 955 532 758
michal_teubner@kb.cz